Månedsrapport: Flex, Januar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Januar startede positivt for de globale aktiemarkeder, men blev senere efterfulgt at uro grundet gennemførslen af Brexit og et udbrud af coronavirus i Kina.

Guld var den mest stigende aktivklasse med et afkast på næsten 6%, efterfulgt af globale ejendomsaktier med et afkast på 2,1%. Aktier i emerging markets og Stillehavsområdet faldt med henholdsvis -5,5% og -2,2%.

Afkastudvikling

Afkastet for januar i Falcon Flex Momentum var 0,0%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringerne i januar måned blev allokeringen til emerging markets øget med ca. 1,1%-point, mens allkeringen til amerikanske aktier blev reduceret med 1,8%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio februar 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld9,4%
USA36,1%
Ejendomme6,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Emerging markets7,2%
Europa14,0%
Stillehavsområdet8,2%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Gold Trust7,2%6,0%
SPDR Gold Trust2,2%5,9%
iShares Trust Global REIT6,3%2,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Core MSCI EM mkts.6,9%-5,5%
WisdomTree Commodity2,5%-5,1%
iShares Edge Min Vol EM0,4%-4,3%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande57,7%
Emerging markets7,8%
Obligationer16,3%
Ejendomsaktier6,3%
Råvarer2,5%
Ædelmetaller9,4%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar53,1%
Euro19,0%
Japanske Yen5,8%
Britiske Pund5,5%
Schweiziske Franc2,4%
Øvrige14,2%

Sektorer

Konsumentvarer14,4%
Finans13,3%
Teknologi8,2%
Kommunikation7,7%
Industri6,6%
Forbrugsgoder6,6%
Ejendomme6,3%
Øvrige8,7%

Lande

USA39,0%
Japan5,6%
England4,1%
Frankrig2,5%
Schweiz2,3%
Kina1,9%
Tyskland1,8%
Øvrige14,7%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,8%
A3,3%
BBB4,8%
BB4,4%
CCC2,5%
CC eller mindre0,6%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **8,8%
Europæiske højtforrentede obligationer *7,5%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA13,2%
iShares Core S&P 500 ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA12,3%
FTSE Developed Europe ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa11,1%
iShares Core EUR Corp Bond ETFETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer8,8%
Vanguard FTSE North America ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA8,2%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.