Månedsrapport: Flex, Januar 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Der var stærk medvind på de globale aktiemarkeder mens mere defensive aktivklasser såsom guld steg mindre og obligationer både steg og faldt i januar måned. Årets første måned på aktiemarkederne stod derfor i stærk kontrast til slutningen på 2018.

Afkastudvikling

Afkastet for januar i Falcon Flex Momentum var plus 3,2%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.

På grund af markedsuroen i december blev kontantandelen øget fra 25% til 50% primo januar, for derefter at blive reduceret til 16% ultimo måneden, da aktiemarkederne i januar vendte den negative trend fra 4. kvartal og steg kraftigt.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske henholdsvis primo og ultimo februar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier29,5%
Europæiske aktier14,3%
Emerging markets aktier7,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Kontanter16,1%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Global REIT4,6%11,0%
iShares Emerging Markets5,9%9,4%
Vanguard North America7,1%8,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
4% Danske Stat 201916,1%-0,6%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande50,7%
Emerging markets8,5%
Obligationer27,5%
Ejendomsaktier4,6%
Råvarer3,3%
Ædelmetaller5,4%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar41,2%
Euro18,9%
Danske Kroner16,5%
Japanske Yen4,8%
Britiske Pund4,0%
Øvrige14,6%

Sektorer

Konsumentvarer13,3%
Finans12,3%
Kommunikation6,8%
Teknologi6,5%
Industri5,9%
Forbrugsgoder5,9%
Energi3,3%
Øvrige5,2%

Lande

USA29,6%
Japan4,5%
England3,7%
Frankrig2,2%
Schweiz2,1%
Tyskland1,9%
Sydkorea1,9%
Øvrige13,3%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA16,1%
AA0,6%
A2,0%
BBB2,9%
BB3,8%
CCC1,8%
CC eller mindre0,3%

Obligationstyper

TypeVægt
Korte danske statsobligationer ***16,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **5,4%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,1%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
4% Danske Stat St. Lån 2019Korte statsobligationer“Kontanter”16,1%
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA10,7%
FTSE Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa10,2%
iShares Core S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA8,0%
Vanguard FTSE North AmericaETF (Aktier i udviklede lande)USA7,1%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.