Månedsrapport: Flex, Januar 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Månedsafkastet for Falcon Flex Momentum var i januar et samlet plus på 0,6%.

Der var en generelt positiv stemning på de globale aktiemarkeder det meste af januar, men ultimo måneden skete der en opbremsning af den gode udvikling, og markederne faldt tilbage. Udsigten til en mindre lempelig pengepolitik fra centralbankerne i USA og Europa gav noget nervøsitet blandt markedsdeltagerne, selvom signalerne om enten en opstramning af pengepolitikken eller tilbagetrækning af stimuli er et positivt tegn på, at den globale økonomi endelig er på vej op i gear efter Finanskrisen.

Alle aktieinvesteringer i porteføljen bidrog positivt, primært ført an af emerging markets aktier, som steg med ca. 4% og indgår i porteføljen med en vægt på 11%. Selvom den amerikanske dollar faldt med næsten 4% i januar, bidrog investeringerne i amerikanske aktier også positivt med stigninger på 1-1,5%. De indgår med en vægt på 36% i porteføljen.

Månedens største negative bidragsyder var investeringerne i globale ejendomsselskaber, som faldt med 4,6%. De vægter med 4% i porteføljen. Investeringerne i europæiske virksomheds- og højtforrentede obligationer gav samlet set et mindre negativt bidrag til månedsafkastet. Virksomhedsobligationer, der vægter med 9% i porteføljen, faldt med 0,4%, mens højtforrentede obligationer, som ligeledes indgår med en vægt på 9%, steg med 0,1%.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
iShares Emer. Mkts.4,2%4,0%
Vanguard Emer. Mkts.5,9%3,9%
iShares Min Vol Emer. Mkts.1,2%2,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
iShares Global REIT4,3%-4,7%
iShares Gold Trust0,9%-0,5%
iShares € Corp Bond9,2%-0,4%

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande68,4%
Emerging markets12,3%
Obligationer18,4%
Råvareindeks0,0%
Ædelmetaller0,9%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar39,8%
Euro28,2%
Japanske Yen6,3%
Britiske Pund5,1%
Øvrige20,6%

Sektorer

Finans21,1%
Konsumentvarer15,7%
Industri8,6%
Forbrugsgoder8,1%
Kommunikation8,1%
Teknologi7,9%
Energi4,2%
Øvrige7,0%

Lande

USA38,9%
Japan6,3%
England5,1%
Kina3,0%
Frankrig2,8%
Tyskland2,8%
Schweiz2,6%
Øvrige19,2%

Obligationsratings

AAA0,1%
AA0,9%
A3,4%
BBB5,2%
BB5,9%
CCC2,5%
CC eller mindre0,4%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer9,2%
Europæiske højtforrentede obligationer9,2%

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
Vanguard FTSE Europe ETFAktier i udviklede landeEuropa14,4%
Vanguard Total Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA12,7%
Vanguard FTSE Pacific ETFAktier i udviklede landeStillehavsområdet10,4%
iShares Core S&P 500 ETFAktier i udviklede landeUSA10,0%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,0%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.