Månedsrapport: Flex, Februar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2023

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Mens januar måned gav forhåbninger om en snarlig lempelse af pengepolitikken, viste robuste økonomiske og inflationstal i februar, at disse forventninger var for høje. Dette blev priset ind i markedet, hvilket resulterede i et månedsafkastet på 0%. I februar hævede de store centralbanker renten med 25 til 50 basispoint samtidig med, at arbejdsløsheden fortsat er lav i både Europa og USA. Faldende energipriser sænkede inflationen i Europa, hvilket øgede forbrugertilliden, mens kerneinflationen var uændret.

Udover det begivenhedsrige makroøkonomiske miljø, så er aktiemarkederne lige nu midt i regnskabssæsonen. W.W. Grainger, Inc. (+16,5%) og Arista Networks, Inc. (+12,8%) var de to mest stigende aktier efter selskaberne offentliggjorde stærke resultater for sidste kvartal af 2022. Det japanske shippingselskab Nippon Yusen Kaisha (+12,4%) steg med resten af shippingbranchen i februar, hvor blandt andet Baltic Dry-indekset blev fordoblet i de sidste to uger af måneden.

Den mest faldende aktie var det britiske mineselskab Anglo American plc (-16,2%), som udvinder en række mineraler. De seneste måneder er mange af disse mineraler blevet ramt af betydelige prisfald. Kursen for aktien, gennem de seneste år, afspejler i høj grad de utroligt høje råvarepriser og den nuværende normalisering. De to øvrige lavperformere var de to japanske selskaber indenfor forbrugsgoder, Nintendo Co., Ltd. (-10,9%) og FUJIFILM Holdings Corp (-9,1%). Disse aktiers afkast var ligeledes præget af skuffende regnskaber.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -0,3%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på 0,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Investeringsstrategien analyserer løbende udviklingen inden for de fire faktorer; momentum, value, kvalitet og lav volatilitet og identificerer, hvilke der er mest i favør. Aktuelt er alle faktorer i favør. Det vil sige både value, momentum, kvalitet og lav volatilitet.

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo februar 2023 blev positioner i aktier indenfor finans (+4,0%-point), materialer (+3,5%-point) og energi (+2,0%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for sundhed (-7,0%-point) og telekommunikation (-2,4%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo marts 2023.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
W.W. Grainger, Inc.0,4%16,5%
Arista Networks, Inc.0,2%12,8%
Nippon Yusen Kabushiki0,3%12,4%
Arch Capital Group Ltd.0,4%11,5%
Kuehne & Nagel0,5%11,2%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Anglo American plc1,2%-16,2%
Nintendo Co., Ltd.0,4%-10,9%
FUJIFILM Holdings Corp0,4%-9,1%
Keysight Technologies Inc0,7%-8,6%
Texas Pacific Land Corp.0,5%-8,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans21,7%
Teknologi18,6%
Sundhed13,5%
Forbrugsgoder11,7%
Industri8,9%
Telekommunikation6,7%
Konsumentvarer6,6%
Øvrige12,2%

Landeallokering

LandVægt
USA63,1%
Japan14,8%
Schweiz6,4%
England2,2%
Canada2,2%
Danmark1,8%
Italien1,7%
Øvrige7,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Home Depot, Inc.ForbrugsgoderUSA2,7%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz2,5%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,4%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA2,2%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,1%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA2,1%
Apple Inc.TeknologiUSA1,8%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA1,7%
Broadcom Inc.TeknologiUSA1,7%
Consolidated Edison, Inc.ForsyningUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.