Månedsrapport: Flex, Februar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Konsekvenserne af de geopolitiske uroligheder var tydelige i form af stigende råvarepriser og store omkostninger hos virksomheder, der er eksponeret overfor Rusland.

Råvareproducenter udenfor Rusland fik en fordel af den nuværende situation, eftersom den vestlige verden har vedtaget massive sanktioner mod Rusland. Råvare- og mineselskabet Glencore PLC fra Schweiz (+15,2%) var den mest stigende aktie, efterfulgt af det australske råvareselskab Rio Tinto (+11,5%) og det canadiske guldfokuserede selskab Franco-Nevada (+11,1%).

Den finansielle sektor var blandt de hårdest ramte af sanktionerne, eftersom mange selskaber har Rusland som marked. Dermed var de mest faldende aktier den franske bank Societe Generale (-21,6%), italienske UniCredit S.p.A. (-18,6%), og franske BNP Paribas SA (-16,7%), eftersom de alle er eksponeret overfor Rusland. Den amerikanske finansgigant Fidelity National I.S. (-20,8%) faldt ligeledes på trods af stærke resultater i Q4.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for januar måned i Falcon Flex Momentum var -3,1%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode faldt med -2,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo februar 2022 blev aktier inden for teknologi (-1,0 %-point) og konsumentvarer (-0,7 %-point) reduceret. I stedet blev aktier indenfor telekommunikation (+1,7 %-point) og forbrugsgoder (+1,2 %-point) øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo marts 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Glencore plc0,3%15,2%
Rio Tinto plc0,7%11,5%
Franco-Nevada Corporation0,3%11,1%
Fujitsu Limited0,1%10,1%
Marathon Petroleum Corp0,3%9,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Societe Generale S.A.0,2%-21,6%
Fidelity National I.S., Inc.0,4%-20,8%
ING Groep NV0,2%-19,7%
UniCredit S.p.A.0,2%-18,6%
BNP Paribas SA Class A0,4%-16,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi31,6%
Sundhed14,8%
Finans13,1%
Forbrugsgoder12,0%
Industri7,9%
Telekommunikation7,2%
Konsumentvarer6,1%
Øvrige7,3%

Landeallokering

LandVægt
USA69,9%
Japan8,0%
Schweiz4,5%
Frankrig4,4%
Holland2,3%
Danmark1,6%
England2,9%
Øvrige6,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,2%
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,2%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal11,2%
Apple Inc.TeknologiUSA3,3%
Microsoft CorporationTeknologiUSA3,0%
Intel CorporationTeknologiUSA2,4%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,2%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA1,9%
Johnson & JohnsonSundhedUSA1,6%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.