Månedsrapport: Flex, Februar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Porteføljekommentar

Februar viste yderligere tegn på en midlertidig rotation fra momentum til value, som blev forstærket af et rentehop i USA. På sektornivau var vinderne energi- og finansaktier, der steg med 15,5% og 10,0%, mens aktier indenfor forsyning og sundhed klarede sig dårligst. På regionsnivau endte alle fire regioner, USA, Europa, Stillehavsområdet og Emerging Markets med positive afkast på mellem 1,5% og 3,2%

Afkastudvikling

Afkastet for januar i Falcon Flex Momentum var 1,8%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke blevet udført nogen reallokering i februar.

Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske ultimo marts 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA39,3%
Europa16,5%
Stillehavsområdet11,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Virksomhedsobligationer7,9%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
SPDR Global Real Estate3,6%4,0%
iShares Pacific ex Japan3,8%3,6%
Vanguard North America6,9%3,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Europe Min. Vol.2,9%-1,5%
iShares EUR Corp Bond7,9%-0,9%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande67,5%
Emerging markets15,0%
Obligationer13,9%
Ejendomsaktier3,6%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar40,9%
Euro18,9%
Japanske Yen8,9%
Kinesiske Yuan5,2%
Britiske Pund5,0%
Øvrige21,1%

Sektorer

Konsumentvarer17,0%
Finans14,7%
Teknologi12,8%
Kommunikation11,3%
Forbrugsgoder9,0%
Industri8,2%
Materialer4,1%
Øvrige5,4%

Lande

USA36,7%
Japan8,3%
Kina5,2%
England3,8%
Schweiz3,0%
Frankrig2,6%
Australien2,4%
Øvrige20,5%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,7%
A2,7%
BBB4,5%
BB3,7%
CCC2,3%
CC eller mindre0,0%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,8%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,1%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA14,8%
Vanguard S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA12,8%
iShares EM IMIETF (Aktier i emerging markets)Emerging Markets12,3%
Vanguard Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa11,4%
iShares Japan IMIETF (Aktier i udviklede lande)Stillehavsområdet8,1%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.