Månedsrapport: Flex, Februar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

De første uger af februar startede positivt – især i USA og Europa. Den positive stemning vendte dog dramatisk, da frygten for en pandemi i forbindelse med coronavirus skabte store kursfald.

Guld var den eneste stigende aktivklasse med et beskedent afkast på 0,2%.

Afkastudvikling

Afkastet for februar i Falcon Flex Momentum var -6,2%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke sket ændringer i allokeringerne i februar måned.

I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.

Aktuelt er kontantandelen 0%. Afhængig af hvordan markedet udvikler sig herfra, vil andelen blive bevaret eller forøget i marts.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo marts 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA35,1%
Europa13,5%
Stillehavsområdet8,2%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
SPDR Gold Trust2,4%0,2%
iShares Gold Trust7,6%0,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
db x-trackers MSCI USA12,9%-9,1%
iShares Core S&P 500 ETF11,8%-9,1%
Vanguard North America8,0%-9,0%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande56,3%
Emerging markets7,7%
Obligationer17,2%
Ejendomsaktier6,2%
Råvarer2,6%
Ædelmetaller10,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar52,9%
Euro19,3%
Japanske Yen5,8%
Britiske Pund5,4%
Schweiziske Franc2,3%
Øvrige14,1%

Sektorer

Konsumentvarer14,0%
Finans13,0%
Teknologi8,0%
Kommunikation7,5%
Industri6,5%
Forbrugsgoder6,4%
Energi3,2%
Øvrige5,3%

Lande

USA38,0%
Japan5,5%
England3,9%
Frankrig2,4%
Schweiz2,2%
Kina1,9%
Tyskland1,7%
Øvrige14,5%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,8%
A3,6%
BBB5,0%
BB4,6%
CCC2,6%
CC eller mindre0,5%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **9,3%
Europæiske højtforrentede obligationer *7,8%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA12,9%
iShares Core S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA11,8%
FTSE Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa10,7%
iShares Core EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer9,3%
Vanguard North AmericaETF (Aktier i udviklede lande)USA8,0%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.