Månedsrapport: Flex, Februar 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Stigningerne fra sidste måned fortsatte ind i februar, og især amerikanske og europæiske aktier nød godt af markedsaktørernes genvundne risikovillighed. Mens aktier gav gode afkast, opnåede andre aktivklasser såsom guld, ejendomsaktier og råvarer kun mindre stigninger.

Afkastudvikling

Afkastet for februar i Falcon Flex Momentum var plus 2,4%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.

På grund af markedsuroen i december blev kontantandelen øget fra 25% til 50% primo januar, for derefter at blive reduceret til 16% ultimo januar. I februar blev positionen i kontanter yderligere reduceret og er per ultimo februar afviklet fuldstændigt.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio marts 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier37,5%
Europæiske aktier16,9%
Aktier i Stillehavsområdet7,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Emerging markets aktier10,6%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares USA Quality2,0%5,5%
iShares Europe Quality1,6%5,1%
db x-trackers MSCI USA14,7%4,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Emerging Markets8,7%-0,2%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande61,6%
Emerging markets11,0%
Obligationer13,0%
Ejendomsaktier5,3%
Råvarer3,2%
Ædelmetaller5,9%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar49,9%
Euro21,9%
Japanske Yen5,1%
Britiske Pund4,6%
Schweiziske Franc2,5%
Øvrige16,0%

Sektorer

Konsumentvarer16,1%
Finans15,1%
Kommunikation8,6%
Teknologi8,2%
Industri7,2%
Forbrugsgoder7,1%
Energi4,2%
Øvrige6,1%

Lande

USA37,6%
Japan4,6%
England4,3%
Frankrig2,7%
Schweiz2,5%
Kina2,5%
Tyskland2,3%
Øvrige16,1%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,1%
AA0,6%
A2,3%
BBB3,3%
BB4,2%
CCC2,2%
CC eller mindre0,3%

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **6,1%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,9%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA14,7%
FTSE Developed Europe UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,8%
iShares Core S&P 500 UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA12,0%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFETF (Aktier i emerging markets)Emerging markets8,7%
Vanguard FTSE North America UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA7,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.