Månedsrapport: Flex, Februar 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Månedsafkastet for Falcon Flex Momentum var i februar et samlet minus på 2,3%.

Efter en positiv januar udløste bekymring for stigende inflation og stigende renter kursfald i starten af måneden. Nedlukningen af store derivatbaserede positioner i VIX-indekset, der måler markedets forventninger til amerikanske S&P 500 aktiers fremtidige kursudsving, forstærkede den negative udvikling. Stemningen vendte dog senere på måneden, og noget af det tabte blev indhentet igen.

Nervøsiteten på de finansielle markeder i starten af måneden var global og ramte på tværs af alle regioner i Falcon Flex porteføljen. Alle aktieinvesteringer bidrog derfor negativt til afkastet for måneden, og investeringerne i globale ejendomsselskaber, europæiske aktier og aktier i emerging markets trak mest ned med fald på op til 4%, mens amerikanske aktier fik lidt medvind af den stigende amerikanske dollar og derfor faldt mindre.

Porteføljens indhold af europæiske stats-, virksomheds- og højtforrentede obligationer, som aktuelt indgår med en vægt på 23%, gav samlet set også et negativt bidrag til månedsafkastet, men begrænsede dog faldet i den samlede portefølje. Stats- og virksomhedsobligationer faldt ikke, mens højtforrentede obligationer faldt med 0,6%.

Guld, som indgår i porteføljen med en vægt på 4,4%, bidrog positivt til afkastet grundet den positive dollarudvikling.

I løbet af februar blev investeringerne i mere defensive aktiver – guld og statsobligationer med kort løbetid – øget med henholdsvis 2,5 og 5 procentpoint.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
iShares Gold Trust4,4%0,1%
iShares € Corp. Bond8,9%0,0%
iShares € Govt. Bond4,5%0,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
iShares Global REIT2,9%-4,3%
Vanguard Europe13,0%-4,1%
iShrs. Europe Quality Factor1,8%-3,7%

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande62,0%
Emerging markets10,7%
Obligationer22,9%
Råvareindeks0,0%
Ædelmetaller4,4%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar40,6%
Euro31,5%
Japanske Yen5,4%
Britiske Pund4,5%
Øvrige18,0%

Sektorer

Finans15,6%
Konsumentvarer15,4%
Teknologi8,4%
Kommunikation8,4%
Industri7,7%
Forbrugsgoder6,9%
Energi4,2%
Øvrige6,2%

Lande

USA36,2%
Japan5,4%
England4,5%
Kina2,6%
Frankrig2,5%
Tyskland2,5%
Schweiz2,3%
Øvrige16,6%

Obligationsratings

AAA1,5%
AA2,2%
A3,5%
BBB6,7%
BB6,2%
CCC2,6%
CC eller mindre0,4%

Obligationstyper

Europæiske statsobligationer4,5%
Europæiske virksomhedsobligationer8,9%
Europæiske højtforrentede obligationer9,5%

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
Vanguard FTSE Europe ETFAktier i udviklede landeEuropa13,0%
Vanguard Total Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,4%
iShares Core S&P 500 ETFAktier i udviklede landeUSA10,1%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,0%
iShares Euro High Yield Corp. Bond ETFVirksomhedsobligationerEuropa9,5%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.