Månedsrapport: Flex, December 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I december fortsatte flere centralbanker med at give udtryk for yderligere stramninger af pengepolitikken. Det samme gjorde Bank of Japan (BoJ), som de seneste årtier har været relativt lempelige. Det japanske aktieindeks Nikkei225 faldt med -5% for måneden sammen med flere andre regioner så som Europa (-5,2%) og USA (-9,2%).

På trods af dette var de tre mest stigende aktier alle japanske finansaktier; Mitsubishi UFJ Financial Group (+20,1%), Sumitomo Mitsui Financial (+15,6%) og Mizuho Financial (+10,3%). Stigningen skyldes netop signalerne om rentestigninger fra BoJ, som forventes at give bankerne bedre indtjeningsmuligheder.

I den anden ende af porteføljen var de tre mest faldende aktier alle teknologiaktier. Det var netop chip-producenterne ON Semiconductor Corp (-20,0%) og QUALCOMM Incorporated (-16,2%) samt tech-giganten Apple Inc. (-15,3%), som faldt mest. Disse aktier er i modsætning til finansaktierne hårdt ramt af rentestigninger. Teknologisektoren (-11,6%) var den mest faldende sektor i december.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -5,9%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på -7,6%.

Falcon Flex Momentum endte 2022 med et afkast på -13,0%. Sammenligningsindekset faldt også med -13,0%.

 

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Investeringsstrategien analyserer løbende udviklingen inden for de fire faktorer; momentum, value, kvalitet og lav volatilitet og identificerer, hvilke der er mest i favør. Aktuelt er alle faktorer i favør. Det vil sige både value, momentum, kvalitet og lav volatilitet.

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio december 2022 blev positioner i aktier indenfor sundhed (+2,6 %-point), teknologi (+2,6 %-point), forbrugsgoder (+2,0 %-point) og finans (+1,6 %-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for konsumentvarer (-3,7 %-point), materialer (-1,9 %-point), industri (-1,7 %-point) og telekommunikation (-1,0 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo januar 2023.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Mitsubishi UFJ Financial0,8%20,1%
Sumitomo Mitsui Financial0,6%15,6%
Mizuho Financial Group0,5%10,3%
Novo Nordisk A/S Class B1,6%6,1%
JAPAN POST HOLDINGS0,3%5,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
ON Semiconductor Corp0,3%-20,0%
QUALCOMM Incorporated0,7%-16,2%
Apple Inc.1,7%-15,3%
Erie Indemnity Company0,2%-15,0%
Accenture Plc Class A0,9%-14,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed21,5%
Teknologi19,2%
Finans17,1%
Forbrugsgoder12,9%
Telekommunikation8,7%
Konsumentvarer7,8%
Industri6,9%
Øvrige5,9%

Landeallokering

LandVægt
USA68,6%
Japan13,2%
Schweiz5,3%
Frankrig2,0%
Danmark1,8%
Canada1,6%
Tyskland1,3%
Øvrige6,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Home Depot, Inc.ForbrugsgoderUSA3,0%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,5%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,4%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz2,3%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,2%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA2,2%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA2,0%
UnitedHealth GroupSundhedUSA1,8%
Apple Inc.TeknologiUSA1,7%
Broadcom Inc.TeknologiUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.