Månedsrapport: Flex, December 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Evolution AB (+34,8%) tog revanche efter et større fald på -33,4% i november, og blev dermed den mest stigende aktie for måneden. Den svenske virksomhed afsluttede året med et afkast på +54,1%, hvilket især blev drevet af en stor vækst i både omsætning og indtjening. Accenture PLC (+14,8%) var den anden mest stigende aktie. Selskabet leverede et stærkt regnskab, som slog analytikernes forventninger på både top- og bundlinjen.

De mest faldende aktier i porteføljen i december, CloudFare Inc (-30,9%), Moderna, Inc. (-28,7%) og Etsy, Inc (-21,1%) var aktier, der ellers havde leveret høje afkast for hele året. Softwarevirksomheden CloudFare faldt uden selskabsspecifikke nyheder, men gav dog et årsafkast på +73,1%. Vaccineproducenten Moderna, Inc. faldt blandt andet grundet risiko for problemer vedrørende et patent på deres COVID-vaccine. Selskabet afsluttede stadig året med et afkast på +143,1%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for december måned i Falcon Flex Momentum var 3,3%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode steg med 3,2%. Afkastet for 4. kvartal var 9,4%, men sammenligningsindekset steg med 9,7%. Siden Falcon Flex Momentum skiftede strategi ultimo juni 2021 har afkastet været 11,4%, mens sammenligningsindekset har givet et afkast på 12,2%

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo januar 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Evolution AB0,3%34,8%
Accenture Plc Class A1,5%14,8%
Cisco Systems, Inc.1,1%14,4%
Public Storage0,8%13,9%
Paychex, Inc.0,4%13,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Cloudflare Inc Class A0,2%-30,9%
Moderna, Inc.0,9%-28,7%
Etsy, Inc.0,2%-21,1%
Generac Holdings Inc.0,2%-17,3%
Adobe Inc.0,8%-16,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi32,0%
Finans17,0%
Forbrugsgoder13,6%
Sundhed13,5%
Industri8,0%
Konsumentvarer5,3%
Telekommunikation4,7%
Øvrige5,9%

Landeallokering

LandVægt
USA72,7%
Schweiz4,5%
Holland3,2%
Japan4,7%
Frankrig2,6%
England2,8%
Danmark1,3%
Øvrige8,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,0%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,0%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal11,0%
Apple Inc.TeknologiUSA3,9%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA2,8%
Alphabet Inc. Class ATeknologiUSA2,7%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,2%
ASML Holding NVTeknologiHolland2,2%
Accenture Plc Class ATeknologiUSA1,5%
Johnson & JohnsonSundhedUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.