Månedsrapport: Flex, December 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

December måned udviklede sig positivt, og Emerging markets havde endnu en god måned, som skyldes en øget global handelsaktivitet samt en svag dollarkurs. De største stigninger skete i Emerging Markets og Stillehavsområdet, som begge steg med ca. 4,5%.

Afkastudvikling

Afkastet for december i Falcon Flex Momentum var 1,7%. Fjerde kvartal af 2020 endte med et afkast på 7,3%, og årsafkastet blev -6,1%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december måned.

Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio januar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Emerging markets15,7%
USA39,7%
Europa15,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares EM IMI12,7%4,2%
iShares EU Quality Factor2,6%4,0%
iShares EM Min Volatility3,0%3,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares S&P 500 Min Vol0,8%-0,1%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande67,4%
Emerging markets15,7%
Obligationer14,5%
Ejendomsaktier2,4%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar40,6%
Euro18,6%
Japanske Yen9,2%
Kinesiske Yuan5,4%
Britiske Pund4,8%
Øvrige21,4%

Sektorer

Konsumentvarer17,6%
Finans14,6%
Teknologi12,9%
Kommunikation11,2%
Forbrugsgoder8,9%
Industri8,3%
Materialer4,0%
Øvrige5,6%

Lande

USA36,9%
Japan8,7%
Kina5,4%
England3,5%
Schweiz2,9%
Australien2,5%
Frankrig2,4%
Øvrige20,8%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,1%
AA0,8%
A3,0%
BBB4,8%
BB3,6%
CCC1,7%
CC eller mindre0,5%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **8,5%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,0%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA13,7%
iShares MSCI EMETF (Aktier i emerging markets)Emerging Markets12,7%
Vanguard S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA12,6%
Vanguard Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa9,2%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer8,5%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.