Månedsrapport: Flex, December 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder steg moderat i december, og måneden bidrog dermed til et stærkt investeringsår, som trodsede både handelskrig og Brexit-uro.

Aktier i emerging markets var blandt de mest stigende i december med et afkast på over 5%. Globale ejendomsaktier faldt tilgengæld med -2%. Alle andre aktivklasser lukkede måneden i plus.

Afkastudvikling

Afkastet for december i Falcon Flex Momentum var 1,4%. Afkastet for 4. kvartal blev på 3,4% og afkastet for året i Falcon Flex Momentum blev 17,7%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringerne i december måned blev allokeringen til guld og råvarer reduceret med i alt 2,1%-point, mens allokeringen til globale aktier blev øget med 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo januar 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA36,8%
Europa15,0%
Emerging markets6,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Globale ejendomme5,5%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Emerging mkts.5,8%6,3%
iShares EU Quality Factor1,2%3,4%
WisdomTree Cmdty. Fund2,9%3,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Global REIT5,5%-2,0%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande59,2%
Emerging markets7,4%
Obligationer14,9%
Ejendomsaktier5,5%
Råvarer2,9%
Ædelmetaller10,1%

Porteføljen opgjort i valuta

USA39,2%
Japan5,3%
England4,3%
Frankrig2,6%
Schweiz2,5%
Tyskland1,9%
Kina1,7%
Øvrige14,5%

Sektorer

Konsumentvarer14,7%
Finans13,5%
Teknologi8,3%
Kommunikation7,8%
Industri6,7%
Forbrugsgoder6,6%
Ejendomme5,5%
Øvrige8,9%

Lande

USA39,2%
Japan5,3%
England4,3%
Frankrig2,6%
Schweiz2,5%
Tyskland1,9%
Kina1,7%
Øvrige14,5%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,1%
AA0,8%
A3,0%
BBB4,4%
BB4,0%
CCC2,2%
CC eller mindre0,5%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **8,1%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,8%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA15,0%
FTSE Developed Europe UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,2%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USDETF (Aktier i udviklede lande)USA12,0%
Vanguard FTSE North America UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA8,1%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer8,1%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.