Månedsrapport: Flex, December 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder sluttede 2018 med en negativ december, ligesom hele året endte med negative afkast. Reaktionen på stigende renter i USA og udsigten til en mere afdæmpet global vækst udløste i årets sidste kvartal større kursfald. Nordamerika blev ramt hårdest med et minus på næsten 10% i december.

Afkastudvikling

Afkastet for december i Falcon Flex Momentum var minus 5,2%, mens afkastet for 4. kvartal blev et minus på 8,3%. Afkastet for året i Falcon Flex Momentum blev et minus på 7,0%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.

I december blev kontantandelen øget fra 10% til 25%. Afhængig af hvordan markedet udvikler sig herfra, vil andelen blive bevaret, reduceret eller forøget i januar.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo januar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Kontanter25,3%
Guld5,1%
Virksomhedsobligationer5,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier25,8%
Europæiske aktier12,3%
Aktier i Stillehavsområdet7,9%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

ETFVægt*Stigning**
iShares Gold Trust5,1%3,9%
iShares Money Market15,4%0,6%
iShares EUR Corp Bond5,1%0,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

ETFVægt*Fald**
Vanguard North America10,9%-9,5%
db x-trackers MSCI USA6,9%-9,4%
iShares Core S&P 5003,7%-9,4%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande45,2%
Emerging markets6,4%
Obligationer36,0%
Ejendomsaktier4,1%
Råvarer3,2%
Ædelmetaller5,1%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar37,2%
Euro29,4%
Danske Kroner10,5%
Japanske Yen5,3%
Britiske Pund4,3%
Øvrige13,3%

Sektorer

Konsumentvarer11,4%
Finans10,5%
Teknologi6,1%
Kommunikation5,5%
Industri5,4%
Forbrugsgoder5,3%
Energi2,9%
Øvrige4,5%

Lande

USA24,8%
Japan4,8%
England3,2%
Frankrig1,9%
Schweiz1,9%
Tyskland1,8%
Sydkorea1,7%
Øvrige11,5%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA25,4%
AA0,5%
A1,9%
BBB2,8%
BB3,5%
CCC1,7%
CC eller mindre0,2%

Obligationstyper

TypeVægt
Korte tyske statsobligationer ***15,4%
Korte danske statsobligationer ***9,9%
Europæiske virksomhedsobligationer **5,1%
Europæiske højtforrentede obligationer *5,6%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares German Money MarketETF (Korte statsobligationer)“Kontanter”15,4%
Vanguard FTSE North AmericaETF (Aktier i udviklede lande)USA10,9%
4% Danske Stat St. Lån 2019Korte statsobligationer“Kontanter”10,0%
FTSE Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa8,1%
Vanguard FTSE PacificETF (Aktier i udviklede lande)Stillehavsområdet7,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.