Månedsrapport: Flex, August 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Efter en kort optur i juli måned er de finansielle markeder tilbage på mere usikre ben grundet inflations- og recessionstruslerne. Direktøren for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, holdt i slutningen af måneden en tale, hvor disse bekymringer blev delt. Det påvirkede markedet kraftigt. Europa (-6,3%) var bundskraber på regionsniveau og ejendoms- (-5,6%), sundheds- (-5,2%) og teknologiselskaber (-5,1%) var bundskrabere på sektorniveau. Vinderne var Emerging Markets (+0,1%) og energisektoren (+3,1%).

De tre mest stigende aktier i porteføljen var alle japanske, som ligeledes var en region, der klarede sig godt målt. De tre japanske virksomheder; Marubeni Corporation (+15,0%), Mitsubishi Corporation (+12,9%) og Mitsui & Co., Ltd (+9,0%) er alle store investorer i energi.

Medicinalvirksomhederne GSK plc (-21,8%) og Sanofi (-15,6%) var de mest faldende aktier i porteføljen, efter risikoen steg for en retssag. Deres middel mod halsbrand, Zantac, kan være kræftfremkaldende. Den tredje mest faldende aktie var også en medicinalvirksomhed, Zoetis, Inc. Class A (-13,1%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -3,0%, hvilket var på linje med sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen i august blev aktier indenfor energi (+0,7%-point) og sundhed (+0,7%-point) øget. Aktier indenfor finans (-1,1%-point) og teknologi (-0,6%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo september 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Marubeni Corporation0,3%15,0%
Mitsubishi Corporation0,7%12,9%
Mitsui & Co.,Ltd0,5%9,0%
Progressive Corporation0,6%8,0%
Gilead Sciences, Inc.1,1%7,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
GSK plc0,4%-21,8%
Sanofi0,9%-15,6%
Zoetis, Inc. Class A0,3%-13,1%
Kuehne & Nagel0,4%-12,5%
Western Union Company0,3%-11,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed24,3%
Teknologi19,6%
Finans13,8%
Forbrugsgoder10,1%
Konsumentvarer9,0%
Industri8,6%
Telekommunikation8,9%
Øvrige5,7%

Landeallokering

LandVægt
USA66,1%
Japan10,7%
Schweiz7,3%
Frankrig4,0%
England2,8%
Canada2,1%
Danmark1,6%
Øvrige5,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal6,2%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal6,1%
Pfizer Inc.SundhedUSA2,5%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,3%
Johnson & JohnsonSundhedUSA2,3%
Apple Inc.TeknologiUSA2,3%
Intel CorporationTeknologiUSA2,2%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,1%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz2,0%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.