Månedsrapport: Flex, August 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

August måned var regnskabstung, og havde stor indflydelse på kursudviklingen på mange aktier. Heriblandt var Regeneron Pharmaceuticals (+17,7%), porteføljens mest stigende aktie, som leverede et flot regnskab for årets andet kvartal med en omsætningsvækst på over 160%. Fujifilm Holdings (+16,2%) leverede ligeledes et flot regnskab. Kroger Co. (+14,1%) steg blandt andet, fordi Berkshire Hathaway har øget sin position i virksomheden.

De mest faldende aktier var Fortescue Metals Group Ltd (-15,8%), Fidelity National Info Services (-13,9%) og General Motors Company (-13,4%). Fortescue faldt sammen med mange andre mineselskaber grundet faldende metalpriser, og Fidelity National samt General Motors faldt efter at have offentliggjort skuffende regnskaber.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for august måned i Falcon Flex Momentum var 2,3%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode steg med 2,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo august blev aktier inden for sundhedssektoren øget med 1,8 %-point, hvorimod aktier inden for industri (-1,2 %-point) og telekommunikation (-1,4 %-point) blev reduceret. Udover disse ændringer blev vægten af porteføljens tre ETF’er reduceret med 15 %-point og i stedet erstattet med enkeltaktier.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo september 2021.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Regeneron Pharma0,6%17,7%
FUJIFILM Holdings Corp0,4%16,2%
Kroger Co.0,4%14,1%
Aon Plc Class A0,5%10,8%
Koninklijke Ahold Delhaize0,3%10,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Fortescue Metals Group Ltd0,3%-15,8%
Fidelity National0,3%-13,9%
General Motors Company0,5%-13,4%
Rio Tinto Limited0,2%-10,9%
Franco-Nevada Corporation0,3%-8,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi28,1%
Sundhed15,6%
Finans15,0%
Forbrugsgoder14,4%
Industri8,2%
Telekommunikation6,6%
Konsumentvarer5,8%
Øvrige6,3%

Landeallokering

USA68,5%
Japan6,7%
Schweiz5,2%
England3,6%
Holland2,6%
Frankrig2,7%
Hong Kong1,5%
Øvrige9,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal10,0%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal10,0%
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal10,0%
Apple Inc.TeknologiUSA3,1%
Intel CorporationTeknologiUSA2,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,4%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA1,9%
Alphabet Inc. Class ATeknologiUSA1,7%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA1,7%
Johnson & JohnsonSundhedUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.