Månedsrapport: Flex, August 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Det var en positiv måned for de globale aktiemarkeder, og alle de store verdensregioner, USA, Europa, Stillehavsområdet og Emerging Markets, endte måneden i plus. Europæiske virkomheds- og højforrentede obligationer endte ligeledes med positive afkast. Kun guld faldt.

Afkastudvikling

Afkastet for august i Falcon Flex Momentum var 2,0%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i august blev kontantpositionen sænket fra ca. 27% til 14% via korte statsobligationer. Porteføljens kontantposition tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder, og aktuelt er risikoen øget igen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo september 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA26,1%
Stillehavsområdet8,3%
Europa11,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld11,1%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
Vanguard Total Stock Market4,6%5,9%
iShares USA Quality Factor1,1%5,6%
iShares MSCI Japan IMI5,7%5,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Gold Trust9,6%-1,7%
SPDR Gold Trust1,6%-1,5%
iShares EUR Govt Bond1,1%-0,1%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande48,8%
Emerging markets11,2%
Obligationer27,0%
Ejendomsaktier1,8%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller11,1%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar42,1%
Euro15,8%
Danske Kroner13,4%
Japanske Yen6,1%
Kinesiske Yuan4,1%
Øvrige18,5%

Sektorer

Teknologi10,2%
Finans10,0%
Konsumentvarer9,9%
Forbrugsgoder6,6%
Kommunikation6,4%
Industri5,9%
Sundhed3,5%
Øvrige7,5%

Lande

USA27,8%
Japan5,7%
Kina4,1%
England2,7%
Schweiz2,1%
Taiwan1,6%
Frankrig1,6%
Øvrige14,4%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA13,0%
AA1,1%
A3,3%
BBB4,9%
BB2,8%
CCC1,4%
CC eller mindre0,5%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***13,8%
Europæiske virksomhedsobligationer **8,5%
Europæiske højtforrentede obligationer *4,7%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
US Stock Market ETF’erETF (Aktier i udviklede lande)USA25,3%
0,25% DK StatsobligationerETF (Korte statsobligationer)Kontanter12,7%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld9,6%
iShares Emerging MarketsETF (Aktier i emerging markets)Emerging Markets9,4%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer8,5%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.