Månedsrapport: Flex, August 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

En fornyet opblussen af den langvarige handelskonflikt samt frygten for en recession sendte alle de store regionale aktiemarkeder i minus for måneden.

Emerging markets var blandt de mest faldende aktiemarkeder med et minus på over 4%, efterfulgt af amerikanske aktier med et minus på næsten 2%. Defensive aktivklasser så som guld og obligationer gav positive afkast. Guld steg med næsten 9%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for august i Falcon Flex Momentum var -0,3%. Totalafkastet for 2019 er 11,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i august måned blev der igen allokeret yderligere til guld, som blev øget med 2,2%-point til en vægt på 10,7%, mens allokeringen til aktier blev nedbragt.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo september 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld10,7%
Højforrentede obligationer7,1%
Globale ejendomme6,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier35,4%
Europæiske aktier14,1%
Emerging markets aktier8,5%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Gold Trust10,7%8,7%
iShares Global REIT ETF6,0%3,7%
iShares Europe Min Vol ETF1,2%1,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares MSCI EM6,8%-4,1%
iShares MSCI Pacific ETF0,7%-2,0%
db x-trackers MSCI USA14,7%-1,9%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande56,0%
Emerging markets8,7%
Obligationer14,5%
Ejendomsaktier6,0%
Råvarer4,1%
Guld10,7%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar54,7%
Euro20,2%
Japanske Yen4,6%
Britiske Pund4,5%
Schweiziske Franc2,2%
Øvrige13,8%

Sektorer

Konsumentvarer16,3%
Finans13,5%
Forbrugsgoder6,6%
Industri6,0%
Kommunikation5,9%
Teknologi5,6%
Energi4,3%
Øvrige6,6%

Lande

USA35,3%
Japan3,9%
England3,7%
Frankrig2,3%
Schweiz2,2%
Kina2,1%
Tyskland1,9%
Øvrige13,2%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,1%
AA0,7%
A2,8%
BBB4,1%
BB4,2%
CCC2,2%
CC eller mindre0,4%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,4%
Europæiske højtforrentede obligationer *7,1%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA14,7%
FTSE Developed Europe UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,0%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USDETF (Aktier i udviklede lande)USA11,3%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld10,7%
Vanguard FTSE North America UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA7,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.