Månedsrapport: Flex, August 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Før 7. september 2017 er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der blev justeret i december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

20180831-Falcon-Flex-Momentum-aktivklasser-afkast-histogram

Markedskommentar

Amerikanske aktier fortsatte de seneste måneders positive takter, mens aktiemarkederne i Europa, emerging markets og stillehavsområdet endte måneden lavere. Defensive aktivklasser såsom guld og råvarer fortsatte de seneste måneders fald.

Afkastudvikling

Afkastet for august i Falcon Flex Momentum var et plus på 0,8%. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Ved den planlagte reallokering i august øgede vi blandt andet vægtningen af aktier i stillehavsområdet mens investeringerne i højtforrentede obligationer, råvarer og guld blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo oktober.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier39,5%
Globale ejendomsaktier5,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Europæiske aktier16,1%
Emerging markets aktier7,4%
Guld4,6%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

ETFVægt*Stigning**
iShares USA Quality Factor1,8%4,4%
db x-trackers MSCI USA11,5%4,0%
iShares Core S&P 50012,7%4,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

ETFVægt*Fald**
iShares MSCI EM5,7%-2,7%
Vanguard FTSE Europe12,4%-2,4%
iShares Gold Trust4,6%-1,4%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande70,2%
Emerging markets8,3%
Obligationer13,6%
Råvarer3,6%
Ædelmetaller4,3%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar51,3%
Euro22,3%
Japanske Yen6,3%
Britiske Pund4,3%
Øvrige15,8%

Sektorer

Finans20,1%
Konsumentvarer15,6%
Teknologi8,9%
Kommunikation8,2%
Industri7,6%
Forbrugsgoder7,5%
Energi4,2%
Øvrige6,3%

Lande

USA43,4%
Japan6,3%
England4,3%
Frankrig2,8%
Tyskland2,4%
Schweiz2,3%
Sydkorea2,2%
Øvrige14,7%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,2%
AA0,6%
A2,5%
BBB3,4%
BB4,4%
CCC2,3%
CC eller mindre0,2%

Obligationstyper

TypeVægt
Europæiske virksomhedsobligationer *6,5%
Europæiske højtforrentede obligationer **7,1%

* Investment-grade (høj kreditkvalitet)
** Non investment-grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares Core S&P 500ETF (aktier i udviklede lande)USA12,7%
Vanguard FTSE Developed EuropeETF (aktier i udviklede lande)Europa12,4%
Vanguard FTSE North AmericaETF (aktier i udviklede lande)USA11,5%
db x-trackers MSCI USAETF (aktier i udviklede lande)USA11,5%
Vanguard FTSE PacificETF (aktier i udviklede lande)Stillehavsområdet10,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.