Månedsrapport: Flex, April 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2023

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I april måned var der særligt fokus på regnskaberne og den fortsatte bekymring i banksektoren.

Den mest stigende aktie i april måned var den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly and Company (+13,5%), som havde positive forsøgsresultater for deres fedmemiddel. Stigningen skete på trods af, at virksomhedens resultat for første kvartal lå under forventningerne, hvilket fremhævede de gode nyheder om midlet. Den næstmest stigende aktie var byggeselskabet PulteGroup, Inc. (+13,5%), som overgik forventningerne til både omsætning og indtjening. USA’s største byggeselskab D.R. Horton, Inc. (+10,7%) steg også for måneden, som skyldtes et stærkt regnskab.

Det amerikanske ejendomsselskab Texas Pacific Land Corporation (-14,5%), som uden andre nyheder end sænkede kursmål, var den mest faldende aktie i porteføljen. Nokia Oyj (-14,0%) faldt også efter de offentliggjorde resultater for årets første kvartal, der lå under analytikernes forventninger. ON Semiconductor Corporation (-13,9%) faldt uden store nyheder udover, at flere konkurrenter har leveret letterere skuffende regnskaber, som derfor har sænket forventningerne til virksomhedens kommende kvartalsresultat, der offentliggøres primo maj.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -0,1%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på 0,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Investeringsstrategien analyserer løbende udviklingen inden for de fire faktorer; momentum, value, kvalitet og lav volatilitet og identificerer, hvilke der er mest i favør. Aktuelt er value, kvalitet og lav volatilitet i favør. Momentum er ikke længere i favør

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo april 2023 blev positioner i aktier indenfor teknologi (+3,1%-point), sundhed (+1,9%-point) og forsyning (+0,4%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for materialer (-1,8%-point), energi (-1,5%-point), og konsumentvarer (-0,9%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo maj 2023.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Eli Lilly and Company1,4%13,5%
PulteGroup, Inc.0,3%13,5%
D.R. Horton, Inc.0,5%10,7%
Brown & Brown, Inc.0,2%10,4%
Novartis AG0,9%10,0%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Texas Pacific Land Corp.0,3%-14,5%
Nokia Oyj0,3%-14,0%
ON Semiconductor Corp.0,3%-13,9%
Juniper Networks, Inc.0,2%-13,8%
Keysight Technologies Inc0,4%-11,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi23,4%
Finans18,5%
Sundhed14,9%
Forbrugsgoder13,7%
Industri8,1%
Telekommunikation6,7%
Konsumentvarer5,3%
Øvrige9,5%

Landeallokering

LandVægt
USA67,8%
Japan11,8%
Schweiz3,8%
Frankrig2,5%
England2,2%
Danmark1,8%
Italien1,7%
Øvrige8,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
iShares MSCI World ESG ETFETFGlobal11,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA3,3%
Home Depot, Inc.ForbrugsgoderUSA3,3%
Apple Inc.TeknologiUSA2,6%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,5%
Broadcom Inc.TeknologiUSA2,3%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA2,1%
Visa Inc. Class AFinansUSA1,8%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA1,8%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.