Månedsrapport: Flex, April 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Oveni de allerede eksisterende geopolitiske uroligheder kom der i april et større Corona-udbrud og nedlukning i Kina. Derudover måtte investorerne bearbejde en udmelding fra den amerikanske centralbankchef, som pegede på en rentestigning på 0,5%-point i maj.

Den mest stigende aktie i porteføljen var medicoselskabet Merck & Co., Inc. (+14,0%), som modsat markedet leverede et flot afkast. Kursstigningen skyldtes blandt andet et stærkt salg for første kvartal af 2022, som slog markedets forventninger. Konsumentvarer steg på sektorniveau med 6,1% i april måned, hvilket blandt andet skyldes, at sektoren generelt klarer sig godt i tider med høj inflation. Detailhandelsvirksomheden Target Corporation (+13,6%) var en af de mere stigende indenfor sektoren, eftersom analytikere har udtrykt deres høje forventninger om virksomheden. Afslutningsvist steg AT&T Inc. (+13,1%) på baggrund af en fusion mellem to mediegiganter, som AT&T ejer en stor andel af.

Den mest faldende aktie var chip-producenten NVIDIA Corporation (-28,3%), der især faldt på nyheden om en yderligere rentestigning i maj. Derudover forventer markedet et fald i GPU-salg, der gav ekstra brænde til bålet. Warner Bros. Discovery, Inc., (-27,4%), som er virksomheden i den fusion AT&T ejer en stor andel af, er faldet massivt siden aktien blev noteret i begyndelsen af april. Faldet skyldes især en massiv tilbagegang i streamingindustrien, hvor CNN lukkede deres nye produkt, CNN+, efter mindre end en måned samtidig med, at Netflix annoncerede et skuffende regnskab, der fik streaming-giganten til at falde 49,2% for måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -2,2%, mens sammenligningsindekset, MSCI World, endte med et nettoafkast på -3,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo april var de største ændringer en forøgelse af aktier inden for finans (-1,2 %-point) og en forøgelse af aktier inden for sundhed (+1,6 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo maj 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Merck & Co., Inc.1,5%14,0%
Target Corporation0,9%13,6%
AT&T Inc.1,5%13,1%
Dollar General Corporation0,6%12,8%
Hershey Company0,7%9,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NVIDIA Corporation1,0%-28,3%
Warner Bros. Discovery, Inc.0,4%-27,2%
Take-Two, Inc.0,2%-18,0%
Moderna, Inc.0,3%-17,7%
Advanced Micro Devices, Inc.0,3%-17,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi29,1%
Sundhed16,3%
Forbrugsgoder12,2%
Finans12,0%
Industri9,9%
Telekommunikation9,0%
Konsumentvarer5,7%
Øvrige5,8%

Landeallokering

LandVægt
USA66,1%
Japan11,5%
Schweiz5,5%
Frankrig3,9%
Danmark2,2%
Canada2,5%
England2,5%
Øvrige5,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Xtrackers MSCI WorldETFGlobal8,3%
SPDR MSCI WorldETFGlobal8,3%
iShares MSCI WorldETFGlobal8,3%
Intel CorporationTeknologiUSA2,6%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,0%
Verizon Communications Inc.TelekommunikationUSA1,8%
Apple Inc.TeknologiUSA1,8%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,8%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,7%
Toyota Motor Corp.ForbrugsgoderJapan1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.