Månedsrapport: Flex, April 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

April var en positiv måned på de globale aktiemarkeder, hvor mange sektorer og markeder indhentede meget af det tabte fra de forgangne måneder. Flere globale sektorindeks steg med over 10%. Det amerikanske aktiemarked steg også med over 10% i april.

Afkastudvikling

Afkastet for april i Falcon Flex Momentum var 3,3%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Den største ændring i forbindelse med re-allokeringerne i april er en øget kontantandel. Aktuelt er kontantandelen ca. 47%. Afhængig af hvordan markedet udvikler sig herfra, vil andelen blive sænket, bevaret eller forøget i maj.

I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio maj 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA9,4%
Guld11,0%
Emerging markets6,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Kontanter47,3%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares USA Quality Factor0,9%12,4%
Vanguard North America6,9%11,2%
iShares S&P 500 min vol1,6%9,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Germany 0-1yr19,6%-0,1%
0,25% Danske Stat 202022,4%-0,1%
iShares € Govt Bond 0-1yr5,3%-0,1%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande18,6%
Emerging markets6,2%
Obligationer62,0%
Ejendomsaktier1,7%
Råvarer0,5%
Ædelmetaller11,0%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro37,7%
US Dollar23,1%
Danske Kroner22,9%
Britiske Pund2,8%
Japanske Yen2,7%
Øvrige10,8%

Sektorer

Konsumentvarer5,0%
Finans4,1%
Kommunikation2,9%
Teknologi2,8%
Forbrugsgoder1,7%
Industri1,6%
Forsyning1,0%
Øvrige1,9%

Lande

USA9,2%
Japan2,6%
Kina2,0%
England1,6%
Schweiz1,1%
Sydkorea1,0%
Taiwan0,9%
Øvrige8,1%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA44,0%
AA2,3%
A5,1%
BBB7,3%
BB2,0%
CCC1,0%
CC eller mindre0,3%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***47,3%
Europæiske virksomhedsobligationer **11,4%
Europæiske højtforrentede obligationer *3,3%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
0,25% Danske Stat St. Lån 2020ETF (Korte statsobligationer)Kontanter22,4%
iShares eb.Rexx Government Germany 0-1yrETF (Korte statsobligationer)Kontanter19,6%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer11,4%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld9,4%
Vanguard FTSE North America UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA6,9%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.