Månedsrapport: Flex, April 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Aktieåret 2019 har været karakteriseret af kursstigninger hver eneste måned, og april var ingen undtagelse. Aktiemarkederne i Nordamerika og Europa endte måneden med pæne stigninger, mens aktier i Stillehavsområdet steg lidt mindre end de andre regioner. Guld, råvarer og obligationer endte også april måned højere.

Afkastudvikling

Afkastet for april i Falcon Flex Momentum var plus 2,2%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i april måned var ændringerne marginale. Positionerne i guld og råvarer blev nedbragt med cirka 1%-point, mens andelen af aktier i udviklede lande blev øget tilsvarende.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske ultimo maj 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier38,6%
Europæiske aktier17,2%
Emerging markets aktier10,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Ejendomsaktier5,4%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
FTSE Developed Europe13,1%4,1%
iShares USA Quality Factor1,7%4,0%
iShares Core S&P 50011,2%4,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Trust Global REIT5,4%-0,5%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande63,2%
Emerging markets11,2%
Obligationer12,4%
Ejendomsaktier5,4%
Råvarer2,9%
Ædelmetaller4,9%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar50,9%
Euro17,6%
Britiske Pund6,0%
Japanske Yen5,1%
Kinesiske Yuan2,7%
Øvrige17,7%

Sektorer

Konsumentvarer16,3%
Finans15,2%
Kommunikation8,9%
Teknologi8,8%
Industri7,4%
Forbrugsgoder7,2%
Energi4,3%
Øvrige6,4%

Lande

USA37,8%
England4,6%
Japan4,5%
Frankrig2,7%
Kina2,7%
Schweiz2,6%
Tyskland2,3%
Øvrige17,3%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,7%
A2,3%
BBB3,2%
BB4,3%
CCC2,0%
CC eller mindre0,3%

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **6,1%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,7%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA15,8%
FTSE Developed Europe ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa13,1%
iShares Core S&P 500 ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA11,2%
iShares Core MSCI EM IMI ETFETF (Aktier i emerging markets)Emerging markets9,0%
Vanguard FTSE North America ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA7,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.