Månedsrapport: Flex, April 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond (afdeling) i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Årsafkast

Markedskommentar

Efter to måneder med fald på de globale aktiemarkeder startede april måned ligeledes nervøst grundet frygten for en eskalerende global handelskrig. Optimismen vendte dog hurtigt tilbage efter frygten fortog sig, og aktier i udviklede lande steg pænt, mens emerging markets faldt.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Flex Momentum et plus på 1,0%. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

 

PORTEFØLJEÆNDRINGER

På baggrund af uroen tidligere på året, havde vi øget kontantandelen (europæiske statsobligations-ETF’er med kort varighed) til 25%. Denne andel er nu solgt, og investeringerne i aktier i udviklede- og emerging markets lande er blevet øget tilsvarende, mens vægtningen af guld og råvarer er blevet øget med henholdsvis 1 og 1,5 procentpoint.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo og ultimo maj.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier34,1%
Europæiske aktier16,4%
Aktier i Stillehavsområdet8,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Emerging markets aktier10,1%
Europæiske virksomhedsobligationer9,8%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Vægt*Stigning**
iShrs Europe Quality Factor1,5%4,4%
Vanguard FTSE Europe13,2%3,9%
iShrs Europe Min. Vol.1,6%3,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Vægt*Fald**
Vanguard Emer. Mkts.4,3%-1,0%
iShares Emer. Mkts.4,1%-1,0%
iShrs Min. Vol. Emer. Mkts.0,9%-0,2%

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande61,4%
Emerging markets10,1%
Obligationer19,4%
Råvarer4,5%
Ædelmetaller4,6%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar45,3%
Euro28,1%
Japanske Yen5,2%
Britiske Pund4,3%
Øvrige17,1%

Sektorer

Finans17,9%
Konsumentvarer14,0%
Industri7,6%
Teknologi7,5%
Kommunikation7,4%
Forbrugsgoder7,0%
Energi3,8%
Øvrige6,3%

Lande

USA36,4%
Japan5,2%
England4,2%
Tyskland2,6%
Frankrig2,5%
Kina2,5%
Schweiz2,2%
Øvrige15,9%

Obligationsratings

AAA0,2%
AA0,9%
A3,7%
BBB5,2%
BB6,3%
CCC2,7%
CC eller mindre0,4%

Obligationstyper

Europæiske statsobligationer0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer9,8%
Europæiske højtforrentede obligationer9,6%

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
Vanguard FTSE Europe ETFAktier i udviklede landeEuropa13,2%
iShares Core S&P 500 ETFAktier i udviklede landeUSA11,6%
Vanguard Total Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,1%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,0%
iShares Core EUR Corp Bond ETFVirksomhedsobligationerEuropa9,8%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.