Månedsrapport: Europe, September 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det var fortsat energikrisen, der fyldte overskrifterne i september samt indikationer om en opbremsning i den økonomisk vækst og fortsat høj inflation.

Den eneste aktie med et tocifret positivt afkast i porteføljen var CaixaBank SA (+10,2%), som især er steget på baggrund af det højere renteniveau. Glencore plc (+4,0%) var den anden mest stigende aktie, hvilket blandt andet skyldes, at Chile afviste en ny forfatning, som ville påvirke udenlandske investeringer negativt. Chile er den største kobberproducent i verden, hvor Glencore plc og andre virksomheder opererer.

SalMar ASA (-48,0%) blev næsten halveret i september måned, hvilket især skyldes, at den norske regering har foreslået en ny skat på lakse- og ørredopdræt på 40%. Det fik priserne til at falde. Ejendomsselskabet SEGRO plc (-24,4%) var den anden mest faldende, grundet de monetære og politiske beslutninger i Storbritannien som både har svækket pundet og givet udsigter til større inflationsstigninger. Telefonica Deutschland (-19,8%) og Telefonica SA (-18,0%) faldt sammen med den globale kommunikationssektor.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -6,9%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -6,3%. Afkastet for 3. kvartal var på henholdsvis -5,5% og -4,1%.

 

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio september blev aktier indenfor energi (+3,4%-point) og finans (+2,9%-point) øget. Aktier indenfor konsumentvarer (-4,3%-point) og forsyning (-2,8%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo oktober 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi19,8%
Forsyning11,3%
Finans18,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
CaixaBank SA0,8%10,2%
Glencore plc5,5%4,0%
OCI NV1,5%0,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
SalMar ASA0,2%-48,0%
SEGRO plc0,4%-21,4%
Telefonica Deutschland0,3%-19,8%
Telefonica SA0,6%-18,0%
United Utilities Group PLC0,3%-17,2%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Energi19,8%
Finans18,2%
Sundhed15,7%
Industri13,4%
Forsyning11,3%
Telekommunikation6,8%
Konsumentvarer5,1%
Øvrige9,7%

Landeallokering

LandVægt
England28,3%
Schweiz14,3%
Frankrig9,6%
Norge9,2%
Spanien8,8%
Italien7,3%
Danmark6,7%
Øvrige15,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Equinor ASAEnergiNorge6,7%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,1%
Glencore plcIndustriEngland5,5%
TotalEnergies SEEnergiFrankrig5,5%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz4,9%
HSBC Holdings plcFinansEngland4,5%
Novartis AGSundhedSchweiz4,2%
GSK plcSundhedEngland3,4%
BP p.l.c.EnergiEngland3,2%
Naturgy Energy Group, S.A.ForsyningSpanien2,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.