Månedsrapport: Europe, September 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De to banker, Erste Group Bank AG (+12,4%) og Nordea Bank Abp (+12,2%), var de mest stigende aktier i september uden større nyheder udover, at Nordea har igangsat et større aktietilbagekøbsprogram på op mod 15 mia. DKK. Den finansielle sektor var derudover også en af de eneste stigende sektorer i september, som ellers var præget af finansiel uro i Kina samt et betydeligt rentehop i USA.

Voestalpine AG (-16,6%) var den mest faldende aktie i porteføljen uden større nyheder og er nu faldet over 20% siden sidste top. Det finske detailhandelskonglomerat Kesko Oyj (-13,6%) var den næstmest faldende i porteføljen på trods af en stigning i salget på 7,0% sammenlignet med august 2020.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -4,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -3,8%.

Falcon Europe Momentum havde et kvartalsafkast på -0,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 0,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio september blev positioner indenfor aktier i finans (+6,6 %-point) og sundhed (+2,4 %-point) øget, hvorimod aktier inden for materialer (-4,0 %-point), industri (-3,8 %-point) og forbrugsgoder (-2,7 %-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio november 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri24,5%
Finans24,4%
Teknologi7,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Erste Group Bank AG0,9%12,4%
Nordea Bank Abp0,9%12,2%
Norsk Hydro ASA2,0%10,9%
Entain PLC2,8%10,0%
Glencore plc0,9%9,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
voestalpine AG2,2%-16,6%
Kesko Oyj Class B2,4%-13,6%
Wartsila Oyj Abp0,7%-13,0%
Carl Zeiss Meditec AG2,4%-11,3%
Industrivarden AB Class A1,4%-11,0%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri24,5%
Finans24,4%
Forbrugsgoder21,3%
Materialer10,0%
Teknologi7,6%
Konsumentvarer4,8%
Sundhed4,1%
Øvrige3,3%

Landeallokering

Frankrig22,8%
England19,5%
Schweiz11,1%
Tyskland10,4%
Sverige9,5%
Danmark6,7%
Holland5,8%
Øvrige14,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Partners Group Holding AGFinansSchweiz3,6%
Ashtead Group plcFinansEngland3,5%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz3,5%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark3,4%
SUEZ SAForsyningFrankrig3,4%
Entain PLCForbrugsgoderEngland2,8%
Publicis Groupe SAFinansFrankrig2,7%
Bollore SAForbrugsgoderFrankrig2,6%
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustriFrankrig2,6%
Capgemini SETeknologiFrankrig2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.