Månedsrapport: Europe, September 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder oplevede tilbagegang i september måned, hvor det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks faldt med -1,5%.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 har især lagt arbejdsmarkederne under pres, hvor flere lande har øget deres ekspansive finanspolitik i håbet om at understøtte beskæftigelsen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for september måned var i Falcon Europe Momentum på -0,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,5%.

Afkastet for 3. kvartal blev 3,2% for Falcon Europe Momentum og 0,4% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2020 er på -1,1% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med -12,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo september blev porteføljens position i industrisektoren øget med 4,9%-point, hvorimod positionen i forsyningssektoren blev sænket med 4,5%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio oktober 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi8,9%
Sundhed20,2%
Konsumentvarer5,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer5,4%
Finans14,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
arGEN-X SE0,9%16,2%
Nexi S.p.A.2,8%14,8%
IMCD N.V.0,9%13,5%
DiaSorin S.p.A.2,4%13,5%
Adyen NV2,8%11,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NEL ASA3,2%-24,7%
Polymetal International Plc3,1%-16,8%
Kojamo Oyj3,2%-9,7%
Viscofan, S.A.2,3%-8,2%
Umicore0,7%-7,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri25,4%
Sundhed20,2%
Finans14,6%
Forbrugsgoder9,0%
Teknologi8,9%
Forsyning6,0%
Materialer5,4%
Øvrige10,5%

Landeallokering

Danmark13,2%
England13,2%
Schweiz10,9%
Holland10,8%
Sverige9,7%
Finland9,6%
Spanien7,9%
Øvrige24,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Scottish Mortgage InvestmentFinansEngland3,9%
Genmab A/SSundhedDanmark3,6%
Lonza Group AGSundhedSchweiz3,6%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige3,6%
Givaudan SAIndustriSchweiz3,6%
Flutter Entertainment PlcForbrugsgoderIrland3,5%
ASML Holding NVIndustriHolland3,3%
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,3%
Kojamo OyjFinansFinland3,2%
NEL ASAIndustriNorge3,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.