Månedsrapport: Europe, September 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

September var en måned med positive afkast i alle de europæiske indeks.

Indikationer om en opblødning i den langstrakte handelskrig mellem USA og Kina gav et løft til markederne. Samtidig sænkede den Europæiske Centralbank (ECB) renten igen og varslede yderligere kvantitative lempelser for at kickstarte den europæiske økonomi.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for september måned var i Falcon Europe Momentum på 1,9%, mens sammenligningsindekset steg med 3,6%.

Afkastet for 3. kvartal blev 4,3% for Falcon Europe Momentum og 2,4% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2019 er på 19,2% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 19,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio september blev andelen af aktier indenfor finans øget med næsten 5%-point, mens andelen af aktier indenfor sundhed og forsyning blev sænket tilsvarende.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo oktober 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans26,4%
Forsyning16,8%
Industri11,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi6,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NEL ASA0,8%24,7%
ASML Holding NV0,8%12,5%
Franz Colruyt N.V.1,3%10,1%
Swiss Re AG0,9%9,8%
Safran S.A.0,9%9,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Galapagos NV0,7%-8,8%
VERBUND AG Class A1,6%-7,2%
Barco NV3,4%-6,2%
Essity AB Class B0,8%-5,3%
Unilever PLC1,6%-3,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans26,4%
Konsumentvarer20,9%
Forsyning16,8%
Industri11,3%
Sundhed9,8%
Teknologi6,9%
Telekommunikation4,4%
Øvrige3,5%

Landeallokering

Schweiz17,8%
England13,4%
Spanien12,9%
Italien10,8%
Belgien9,2%
Danmark9,0%
Frankrig6,0%
Øvrige20,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Warehouses De Pauw SCAFinansBelgien3,6%
Carlsberg A/S Class BKonsumentvarerDanmark3,6%
Iberdrola SAForsyningSpanien3,5%
Experian PLCFinansEngland3,5%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,4%
Barco NVTeknologiBelgien3,4%
Givaudan SAKonsumentvarerSchweiz3,4%
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz3,4%
Gjensidige Forsikring ASAFinansNorge3,3%
Cellnex Telecom SATelekommunikationSpanien2,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.