Månedsrapport: Europe, September 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

20180928-Falcon-Europe-Momentum-europæiske-aktier-afkast-histogram.png

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder steg marginalt i september på trods af negative overskrifter og uventet en stigning i den tyske inflation, der overraskede markedsaktørerne med udsigt til stigende renter.

Afkastudvikling

Afkastet for september måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 1,2%, mens sammenligningsindekset steg med 0,2%.

Afkastet for 3. kvartal blev et plus på 2,7% for Falcon Europe Momentum og plus 1,1% for sammenligningsindekset.

Afkastet år til dato er nu plus 5,9% for Falcon Europe Momentum, mens det for sammenligningsindekset er plus 0,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke sket ændringer i porteføljen i september måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo oktober.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi12,5%
Forsyning10,3%
Industri19,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed5,6%
Teknologi4,7%
Konsumentvarer16,7%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
VERBUND AG3,5%21,4%
Aker BP ASA4,0%19,7%
Petroleum Geo-Services1,6%15,6%
Aker ASA1,9%15,0%
Sky plc3,9%12,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Ambu A/S1,0%-35,9%
arGEN-X SE1,4%-18,8%
AT&S AG0,7%-13,8%
FACC AG1,6%-9,5%
William Demant Holding A/S1,6%-7,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri19,3%
Konsumentvarer16,7%
Finans14,4%
Energi12,5%
Forbrugsgoder11,4%
Forsyning10,3%
Sundhed5,6%
Øvrige9,8%

Landeallokering

Norge18,9%
England15,0%
Finland12,7%
Østrig9,9%
Danmark7,7%
Italien6,3%
Sverige5,8%
Øvrige23,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Aker BP ASAEnergiNorge4,0%
Sky plcForbrugsgoderEngland3,9%
SalMar ASAKonsumentvarerNorge3,6%
Fortum OyjForsyningFinland3,5%
Neste CorporationEnergiFinland3,5%
VERBUND AGForsyningØstrig3,5%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig3,5%
Equinor ASAEnergiNorge3,4%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige3,4%
Moncler SpAKonsumentvarerItalien3,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.