Månedsrapport: Europe, September 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2017

Falcon Europe Momentum

Overgangen fra investeringsselskab til kapitalforening

Falcon Europe Momentum blev startet op som afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest med første handelsdag den 7. september 2017. Det har givet mulighed for, at den uafhængige analysevirksomhed Morningstar® fremover kan beregne nøgletal og lave faktaark.

Afdelingerne var før børsnoteringen unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest og med præcis samme strategier som i de børsnoterede afdelinger. Afkast og nøgletal for de tidligere investeringsselskaber vil ikke længere være en integreret del af månedsrapporteringen, men indtil slutningen af året vil vi fortsat rapportere årsafkastet for 2017 inklusive performance fra før børsnoteringen af hensyn til investorerne i de tidligere investeringsselskaber. I histogrammet på denne side vil det, også efter 2018, fortsat være muligt at se de historiske årsafkast fra før børsnoteringen.

Porteføljen i den forgangne måned

Falcon Europe Momentum steg med 3,1% i september, hvilket var marginalt lavere end benchmark*, der steg 3,6%. Månedsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen og afkastet for afdelingen efter børsnoteringen. Beregnet ud fra samme fremgangsmåde er årsafkastet i 2017 for Falcon Europe Momentum indtil ultimo september på 12,7% mens afkastet for referenceindekset er på 9,6%.

70% af aktierne i porteføljen gav et positivt afkast i september og italienske, franske og svenske aktier, som udgør 40% af porteføljeindholdet, gav det største positive bidrag. Danske, spanske og britiske aktier bidrog samlet med et minus. De sidstnævnte lande vægter med 18%.

De to danske aktier, Lundbeck og Bavarian Nordic, oplevede månedsfald på henholdsvis 9% og 35%. Aktierne vægter dog kun samlet med 1,5% i Falcon Europe. På positivsiden var månedens højdespringere Volvo B samt STMicroelectronics med stigninger på over 10% hver. Aktierne vægter med samlet 6,3%.

I september gennemførte vi en planlagt reallokering i porteføljen, og det blev således beregnet, hvilke værdipapirer vi skulle have i 1/4 af porteføljen jvf. vores delporteføljekoncept. Investeringerne i østrigske og svenske aktier blev øget marginalt, mens investeringerne i finske og norske aktier blevet nedbragt med henholdsvis 5 procentpoint og 3 procentpoint.

* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

faktaark med nøgletal

Klik her for at downloade PDF

Sektorallokering

Industri32,0%
Finans20,2%
Forbrugsgoder13,6%
Teknologi11,2%
Sundhed8,5%
Energi5,4%
Materialer4,9%
Øvrige4,2%

Landeallokering

Italien17,0%
Østrig15,0%
Frankrig13,6%
Finland9,0%
Sverige9,0%
Danmark8,3%
Storbritannien5,5%
Øvrige22,6%

10 største investeringer

SektorLandVægt
Ferrari N.V.ForbrugsgoderItalien3,7%
KeringKonsumentvarerFrankrig3,7%
STMicroelectronicsTeknologiItalien3,7%
OMV AG AMaterialerØstrig3,6%
MonclerKonsumentvarerItalien3,5%
AtosTeknologiFrankrig3,4%
Recordati Ind ChSundhedItalien2,7%
CA Imm AnlagenFinansØstrig2,7%
Storebrand ASAFinansNorge2,6%
GN Store NordTeknologiDanmark2,6%

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken