Månedsrapport: Europe, Oktober 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De europæiske aktiemarkeder steg i oktober måned. Der var nogle positive tendenser i forhold til energikrisen med et varmt efterår og fyldte gasdepoter. Det fik gaspriserne til at falde med omtrent 60% siden august.

Tenaris S.A. (+18,5%) steg mest i porteføljen i oktober. Der var en bred tendens for positive stigninger for aktier i industrisektoren, som på globalt plan steg 10,6% efter flere stærke regnskaber. Kongsberg Gruppen ASA (+16,7%) fremlagde også et stærkt resultat for årets 3. kvartal og blev dermed den anden mest stigende aktie i porteføljen. På tredjepladsen kom energiselskabet Repsol SA (+16,6%), der også steg på linje med sin sektor. Energisektoren steg hele 19,3% på globalt plan efter OPEC meldte ud, at de skære ned i deres udbud af olie for at opretholde prisen.

På trods af at den finansielle sektor steg med 8,4% på globalt plan og et godt regnskab, faldt den britiske bankkoncern Standard Chartered PLC (-6,1%) for måneden. Den store politiske uro med udskift i premierministeren samt volatilitet i den britiske pund bærer en del af forklaringen. Fødevarevirksomheden JDE Peet’s NV (-3,1%) faldt uden større nyheder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 6,5%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio oktober blev aktier indenfor energi (+3,5%-point), forbrugsgoder (+2,7%-point), teknologi (+1,8%-point) og materialer (+1,3%-point) øget.

Aktier indenfor forsyning (-3,6%-point), konsumentvarer (-3,4%-point), industri (-2,4 %-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio december 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi23,3%
Sundhed15,0%
Materialer5,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer1,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Tenaris S.A.2,9%18,5%
Kongsberg Gruppen ASA1,6%16,7%
Repsol SA2,1%16,6%
Sodexo SA0,5%16,5%
Aeroports de Paris SA0,6%15,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Standard Chartered PLC1,9%-6,1%
JDE Peet’s NV0,6%-3,1%
HSBC Holdings plc4,6%-2,0%
Deutsche Boerse AG2,5%-2,0%
Reckitt Benckiser Group plc1,0%-1,0%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Energi23,3%
Finans20,0%
Sundhed15,0%
Industri11,0%
Forsyning7,6%
Telekommunikation6,2%
Forbrugsgoder6,0%
Øvrige10,9%

Landeallokering

LandVægt
England24,2%
Frankrig11,3%
Norge10,0%
Tyskland9,8%
Schweiz9,3%
Spanien9,0%
Danmark6,7%
Øvrige19,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
TotalEnergies SEEnergiFrankrig7,7%
Equinor ASAEnergiNorge7,0%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,1%
BP p.l.c.EnergiEngland4,8%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz4,8%
HSBC Holdings plcFinansEngland4,6%
Glencore plcIndustriEngland4,2%
Deutsche Telekom AGTelekommunikationTyskland3,0%
Tenaris S.A.MaterialerItalien2,9%
Compass Group PlcForbrugsgoderEngland2,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.