Månedsrapport: Europe, Oktober 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De europæiske aktiemarkeder tog revanche efter de store fald i september.

Svenske Husqvarna AB (+20,5%) var porteføljens mest stigende aktie på baggrund af et flot resultat for årets tredje kvartal. Nibe Industries (+17,9%) og Wärtsilä Oyj (15,9%), som begge fremstiller industrielt udstyr med fokus på energieffektivitet og bæredygtighed, var også blandt de mest stigende aktier i oktober. De to aktier er nu steget henholdsvis 87,5% og 48,7% i 2021.

Den mest faldende aktie var Eurofins Scientific S.E. (-8,0%), som faldt på trods af et flot Q3 regnskab. Virksomheden har været igennem en turbulent periode grundet en patentsag. På trods af dette er aktien steget 41,1% i år.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 4,6%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 4,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i oktober 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio november 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans24,4%
Forbrugsgoder21,2%
Industri24,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Husqvarna AB Class B0,8%20,5%
NIBE Industrier AB Class B0,9%17,9%
Wartsila Oyj Abp0,8%15,9%
ASM International N.V.0,9%15,8%
Straumann Holding AG1,9%15,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Eurofins Scientific S.E.0,7%-8,0%
Kuehne & Nagel3,1%-7,7%
Admiral Group plc1,4%-5,9%
Kesko Oyj Class B2,1%-5,8%
Demant A/S0,7%-3,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans24,4%
Industri24,1%
Forbrugsgoder21,2%
Materialer10,0%
Teknologi7,9%
Konsumentvarer5,2%
Sundhed4,1%
Øvrige3,1%

Landeallokering

Frankrig22,5%
England19,5%
Schweiz11,2%
Tyskland10,5%
Sverige9,7%
Danmark6,7%
Holland6,2%
Øvrige13,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Partners Group Holding AGFinansSchweiz3,8%
Ashtead Group plcFinansEngland3,7%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark3,5%
SUEZ SAForsyningFrankrig3,2%
Kuehne & NagelIndustriSchweiz3,1%
Capgemini SETeknologiFrankrig2,8%
ASML Holding NVIndustriHolland2,7%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig2,7%
Entain PLCForbrugsgoderEngland2,7%
ArcelorMittal SAMaterialerHolland2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.