Månedsrapport: Europe, Oktober 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder faldt igen i oktober, hvor det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks gav et afkast på -5%.

Den betydelige tilbagegang for størstedelen af de europæiske aktiemarkeder kom på baggrund af en række centrale katalysatorer. Den ene var deadline for at opnå en Brexit-aftale, som nærmer sig hastigt uden større fremskridt. Dernæst har fortsat stigende smittetal ført til nedlukninger.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for oktober måned var i Falcon Europe Momentum på -1,8%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -5,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio oktober blev porteføljens position i industrisektoren øget med 7,4%-point, hvorimod positionen i sundhedssektoren blev sænket med 5%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo november 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning7,4%
Forbrugsgoder11,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi7,2%
Industri32,8%
Konsumentvarer3,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Orsted2,9%15,9%
EDP Renovaveis SA3,8%15,4%
Pandora A/S1,8%10,6%
Flutter Entertainment Plc3,8%10,2%
DiaSorin S.p.A.2,7%9,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Nexi S.p.A.1,4%-22,9%
Ocado Group PLC2,5%-16,5%
Elisa Oyj Class A0,6%-16,0%
UCB S.A.0,6%-12,7%
Kone Oyj Class B3,4%-8,9%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri32,8%
Sundhed15,2%
Finans13,3%
Forbrugsgoder11,5%
Forsyning7,4%
Teknologi7,2%
Materialer6,1%
Øvrige6,5%

Landeallokering

Danmark15,9%
Holland10,8%
England10,6%
Sverige8,7%
Schweiz8,7%
Spanien8,6%
Finland8,6%
Øvrige28,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Flutter Entertainment PlcForbrugsgoderIrland3,8%
EDP Renovaveis SAForsyningPortugal3,8%
Scottish Mortgage InvestmentFinansEngland3,6%
Lonza Group AGSundhedSchweiz3,5%
Givaudan SAIndustriSchweiz3,4%
Kone Oyj Class BIndustriFinland3,4%
Adyen NVTeknologiHolland3,4%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige3,4%
Genmab A/SSundhedDanmark3,1%
OrstedForsyningDanmark2,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.