Månedsrapport: Europe, Oktober 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Oktober var overordnet en måned med positive afkast på de europæiske aktiemarkeder.

Den gode stemning kunne ikke ødelægges af hverken Brexit-usikkerhed eller skiftende forventninger i den verserende handelskrig mellem USA og Kina.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for oktober måned var i Falcon Europe Momentum på -1,0%, mens sammenligningsindekset steg med 1,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio oktober blev andelen af aktier indenfor forsyningssektoren øget med 4%-point. Ydermere blev aktier indenfor finans- og telekommunikationsektoren øget med ca. 3%-point, mens andelen af aktier i blandt andet konsumentvarer, sundhed, teknologi og forbrugsgoder blev sænket.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio december 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri10,8%
Telekommunikation7,2%
Teknologi5,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans29,3%
Forsyning20,8%
Konsumentvarer17,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Getinge AB Class B0,9%19,3%
Galapagos NV0,9%17,9%
Huhtamaki Oyj0,8%13,5%
Cellnex Telecom SA3,8%9,0%
Barco NV3,5%7,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Smith & Nephew plc1,5%-12,9%
Danone SA1,5%-8,0%
Gjensidige Forsikring ASA2,3%-7,8%
Orsted3,1%-7,7%
Carlsberg A/S Class B3,3%-6,9%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,3%
Forsyning20,8%
Konsumentvarer17,2%
Industri10,8%
Sundhed8,1%
Telekommunikation7,2%
Teknologi5,1%
Øvrige1,5%

Landeallokering

Schweiz16,7%
Italien13,5%
Spanien13,0%
England12,4%
Belgien9,3%
Danmark8,7%
Tyskland6,0%
Øvrige20,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cellnex Telecom SATelekommunikationSpanien3,8%
Enel SpAForsyningItalien3,5%
Barco NVTeknologiBelgien3,5%
Warehouses De Pauw SCAFinansBelgien3,5%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,4%
Givaudan SAKonsumentvarerSchweiz3,4%
Experian PLCFinansEngland3,4%
Iberdrola SAForsyningSpanien3,3%
Carlsberg A/S Class BKonsumentvarerDanmark3,3%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.