Månedsrapport: Europe, Oktober 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2017

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag den 7. september 2017. Afdelingerne i kapitalforeningen var inden børsnoteringen unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest og benyttede præcis samme strategier som de børsnoterede afdelinger gør i dag.

Årsafkast

 

20171031 Falcon Europe histogram til månedsrapport

Porteføljen i den forgangne måned

De europæiske aktiemarkeder var præget af en positiv stemning i oktober måned, og afkastet i Falcon Europe Momentum endte med et plus på 3,7%, mens referenceindekset* i samme periode steg med 1,5%.

Årsafkastet for 2017 er nu på 17,1% netto mod 11,2% for referenceindekset. Årsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen tillagt afkastet for afdelingen efter børsnoteringen.

Næsten alle sektorer i porteføljen bidrog med et positivt afkast, hvor industri- og teknologiaktier samt aktier indenfor konsumentvarer gav de største positive bidrag. Samlet vægter disse tre sektorer med 52% i porteføljen og eksempelvis steg teknologiproducenten, STMicroelectronics, der indgår med en vægt på 4,3%, med næsten 24% i oktober. Forsyning og sundhed vægter tilsammen med 7% i porteføljen, og var de eneste sektorer, der i oktober gav minus. I disse sektorer er blandt andet danske Bavarian Nordic en del af porteføljen – en aktie, der faldt med 8% samt finske Orion, der faldt over 10%.

Italienske, franske og tyske aktier gav det største positive bidrag til månedens resultat. Samlet vægter disse tre lande med 37%.

En generel svag udvikling for belgiske, danske og finske aktier bidrog negativt til afkastet, mens aktierne i de øvrige lande gav et positivt bidrag.

I oktober gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Af større ændringer blev investeringerne i finske og norske aktier, der vægter med i alt 6%, nedbragt med sammenlagt 9 procentpoint. Til gengæld blev investeringerne i tyske, britiske og portugisiske aktier øget med 7 procentpoint. Samlet vægter disse tre lande med 17%.

* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
STMicroelectronics4,3%23,7%
Altri SGPS SA0,9%22,8%
Kering3,9%16,7%
Lufthansa AG2,9%16,5%
Tele2 AB B0,9%13,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Afkast” angiver månedsafkastet for værdipapiret i DKK

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Orion Corp B0,9%-10,4%
Nordea Bank0,4%-9,3%
Bavarian Nordic0,5%-8,0%
Waertsilae Corp0,8%-7,7%
Lenzing0,6%-5,3%

Sektorallokering

Industri26,2%
Finans24,0%
Konsumentvarer13,2%
Teknologi12,5%
Forbrugsgoder7,1%
Sundhed6,4%
Telekommunikation4,4%
Øvrige6,2%

Landeallokering

Italien17,3%
Østrig16,8%
Frankrig13,6%
Sverige9,7%
Danmark7,9%
Storbritannien7,3%
Tyskland6,2%
Øvrige21,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
STMicroelectronicsTeknologiItalien4,3%
KeringKonsumentvarerFrankrig3,9%
Ferrari N.V.ForbrugsgoderItalien3,7%
Volvo BIndustriSverige3,5%
Telekom AustriaTelekommunikationØstrig3,5%
CA Imm AnlagenFinansØstrig3,4%
OMV AG AEnergiØstrig3,4%
MonclerKonsumentvarerItalien3,4%
3i GroupFinansStorbritannien3,3%
AtosTeknologiFrankrig3,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken