Månedsrapport: Europe, November 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De europæiske aktiemarkeder steg igen i november måned. Stigningerne var især drevet af positive nyheder på inflationsfronten, som giver udsigt til mindre rentestigninger end tidligere forventet.

Det var tyske Rheinmetall AG (18,1%), der var den mest stigende aktie i porteføljen efter nyheder om, at virksomheden opkøber en spansk ammunitionsproducent. Aktien er nu steget ca. 130% i 2022 som konsekvens af øgede investeringer i forsvar i flere europæiske lande. Den britiske bank Standard Chartered PLC (+17,7%) havde ligeledes et højt afkast, som især var drevet af et stærkt regnskab. Banksektoren har generelt haft medvind grundet et højere renteniveau. Den portugisiske energivirksomhed Galp Energia, SGPS (14,6%) steg sammen med mange andre europæiske energiselskaber.

Den positive stemning på aktiemarkederne gjorde, at der var få aktier med betydelige negative afkast i porteføljen. Den mest faldende aktie var dog Roche Holding Ltd (-6,2%). Faldet i den schweiziske medicinalvirksomhed skyldtes primært negative resultater fra forsøg fra deres middel mod Alzheimers.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 5,1%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen reallokeringen af porteføljen i november måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio december 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans20,7%
Energi23,1%
Industri11,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Rheinmetall AG1,7%18,1%
Standard Chartered PLC2,1%17,7%
Galp Energia, SGPS0,5%14,6%
HSBC Holdings plc4,9%13,0%
Munich Reinsurance1,0%12,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Roche Holding Ltd0,9%-6,2%
Wolters Kluwer NV0,7%-2,3%
SalMar ASA0,2%-2,0%
GSK plc2,3%-1,4%
Getlink SE1,2%-1,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Energi23,1%
Finans20,7%
Sundhed14,7%
Industri11,0%
Forsyning7,6%
Telekommunikation6,0%
Forbrugsgoder5,8%
Øvrige11,1%

Landeallokering

LandVægt
England24,8%
Frankrig11,4%
Tyskland9,9%
Norge9,7%
Schweiz9,2%
Spanien8,9%
Danmark6,8%
Øvrige19,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
TotalEnergies SEEnergiFrankrig8,0%
Equinor ASAEnergiNorge6,6%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,3%
HSBC Holdings plcFinansEngland4,9%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz4,9%
BP p.l.c.EnergiEngland4,7%
Glencore plcIndustriEngland4,5%
Tenaris S.A.MaterialerItalien2,9%
Deutsche Telekom AGTelekommunikationTyskland2,9%
Compass Group PlcForbrugsgoderEngland2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.