Månedsrapport: Europe, November 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Omikron-varianten og høje råvarepriser satte stemningen for november måned.

Porteføljens største position, Hermes International SCA (+20,6%), var den mest stigende aktie, og er nu steget med over 85% i år. Sika AG (+18,1%) var den næstmest stigende aktie på baggrund af nyheder om, at selskabet vil opkøbe MBCC Group for 6 mia. USD som led i deres vækstplan. Den svenske kapitalfond EQT (+15,0%) steg også på baggrund af opkøbsrygter.

Entain PLC (-19,2%) har ligeledes fået opmærksomhed vedrørende opkøb af virksomheder i november, men det er ikke blevet modtaget positivt af markedet. ArcelorMittal SA (-18,4%) faldt kraftigt på trods af en stærk fremgang i 3. kvartal eftersom uroen på Kinas boligmarked har stor indflydelse på den globale efterspørgsel efter stål.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -1,1%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -2,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokering af porteføljen medio november blev den indbyrdes vægtning af aktierne ændret fra ligevægt til markedsværdivægt. Den dynamiske investeringsstrategi analyserer løbende hvilken metode, der er mest i favør, og aktuelt er det markedsværdivægt.

Aktier inden for konsumentvarer (+10,7 %-point) og sundhed (+3,9 %-point) blev øget, hvorimod aktier inden for forbrugsgoder (-10,2 %-point) og materialer (-6,0 %-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer15,8%
Sundhed7,9%
Industri23,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder11,0%
Materialer4,0%
Energi2,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Hermes International SCA8,5%20,6%
Sika AG2,2%18,1%
EQT AB1,0%15,0%
Siemens Healthineers AG1,4%11,9%
Eurofins Scientific S.E.0,7%10,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Entain PLC1,5%-19,2%
ArcelorMittal SA1,4%-18,4%
Volkswagen AG1,1%-12,3%
Stellantis N.V.1,9%-12,3%
Eurazeo SA0,7%-10,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri23,7%
Finans22,4%
Konsumentvarer15,8%
Forbrugsgoder11,0%
Teknologi9,7%
Sundhed7,9%
Materialer4,0%
Øvrige5,5%

Landeallokering

Frankrig29,7%
England14,1%
Schweiz11,9%
Sverige10,2%
Holland10,0%
Tyskland8,3%
Danmark5,5%
Øvrige10,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig8,5%
ASML Holding NVIndustriHolland7,3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEKonsumentvarerFrankrig5,6%
Partners Group Holding AGFinansSchweiz3,8%
Ashtead Group plcFinansEngland3,4%
Capgemini SETeknologiFrankrig2,6%
Dassault Systemes SATeknologiFrankrig2,5%
Straumann Holding AGSundhedSchweiz2,5%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz2,3%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark2,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.