Månedsrapport: Europe, November 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder steg kraftigt i november, hvor det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks gav et afkast på 13,8%.

Den betydelige fremgang skyldtes især nyheder om en kommende coronavaccine, som kan blive rullet ud inden for en overskuelig fremtid. Det skabte en rotation fra vækst- til valueaktier, hvilket delvist kan forklares med fornyet håb for nogle af de sektorer, som har klaret sig dårligt under pandemien.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for november måned var i Falcon Europe Momentum på 6,1%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 13,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo november blev porteføljens positioner i industrisektoren og forsyningssektoren øget med 2,6%- og 1,8%-point, hvorimod porteføljens positioner i sundhedssektoren blev sænket med 3,3%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri35,4%
Finans12,9%
Forsyning9,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer5,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NEL ASA3,5%41,9%
Scatec ASA0,9%39,2%
Neste Corporation0,8%25,7%
Pandora A/S2,9%23,5%
Siemens Renewable Energy2,9%23,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pharma Mar SA1,5%-16,0%
Fresnillo PLC1,3%-9,0%
Rockwool International A/S2,2%-8,7%
DiaSorin S.p.A.1,6%-6,3%
DSV Panalpina A/S2,3%-4,9%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri35,4%
Finans12,9%
Forbrugsgoder12,8%
Sundhed11,9%
Forsyning9,2%
Teknologi6,7%
Materialer5,5%
Øvrige5,6%

Landeallokering

Danmark17,8%
Holland10,9%
England9,4%
Spanien9,2%
Sverige9,2%
Schweiz8,1%
Finland7,1%
Øvrige28,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Kinnevik AB Class BFinansSverige4,0%
EDP Renovaveis SAForsyningPortugal3,8%
Scottish Mortgage Investment TrustFinansEngland3,6%
NEL ASAIndustriNorge3,5%
Adyen NVTeknologiHolland3,4%
Lonza Group AGSundhedSchweiz3,3%
Kone Oyj Class BIndustriFinland3,3%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige3,3%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark2,9%
Siemens Renewable EnergyIndustriSpanien2,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.