Månedsrapport: Europe, November 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

På trods af en negativ start på måneden blev november afsluttet med positive afkast på de fleste europæiske aktiemarkeder.

Positive udmeldninger i den verserende handelskonflikt samt mindre frygt for konskvenserne af valget i Storbritannien den 12. december gav øget risikoappetit blandt markedsaktørerne.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for november måned var i Falcon Europe Momentum på 1,7%, mens sammenligningsindekset steg med 2,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i november.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio december 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans29,4%
Sundhed8,4%
Teknologi5,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder1,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Galapagos NV0,9%8,6%
Genmab A/S0,9%8,2%
IMCD N.V.0,8%8,0%
Barco NV3,7%7,5%
SEGRO plc0,9%7,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Franz Colruyt N.V.0,6%-5,7%
H&M Hennes & Mauritz AB0,8%-4,3%
Huhtamaki Oyj0,8%-4,0%
Warehouses De Pauw SCA3,3%-3,4%
Iberdrola SA3,2%-3,0%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,4%
Forsyning20,4%
Konsumentvarer17,1%
Industri10,8%
Sundhed8,4%
Telekommunikation7,1%
Teknologi5,3%
Øvrige1,5%

Landeallokering

Schweiz16,7%
Italien13,3%
Spanien12,8%
England12,6%
Belgien9,3%
Danmark9,0%
Tyskland6,0%
Øvrige20,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,8%
Barco NVTeknologiBelgien3,7%
Experian PLCFinansEngland3,6%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,5%
Enel SpAForsyningItalien3,4%
Givaudan SAKonsumentvarerSchweiz3,4%
Carlsberg A/S Class BKonsumentvarerDanmark3,4%
Warehouses De Pauw SCAFinansBelgien3,3%
Ørsted A/SForsyningDanmark3,3%
Iberdrola SAForsyningSpanien3,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.