Månedsrapport: Europe, November 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

I modsætning til de andre verdensregioner faldt de europæiske aktiemarkeder i november. Svage ledende nøgletal, Brexit-bekymringer samt frygten for, at den europæiske centralbank vil forsøge at normalisere renteniveauet for tidligt lagde en dæmper på optimismen blandt markedsaktørerne.

Afkastudvikling

Afkastet for november måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 5,4%, mens sammenligningsindekset faldt med minus 0,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio november blev norske og finske aktier nedbragt med samlet 3%-point, hvilket påvirkede andelen af aktier indenfor energisektoren, som med 3,5%-point dermed var den sektor, der blev reduceret mest i. Aktier indenfor sundhed blev øget mest med en forøgelse på 4,2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans17,7%
Sundhed11,1%
Forbrugsgoder10,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri14,1%
Teknologi12,1%
Energi9,4%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
arGEN-X SE3,1%22,6%
DO & CO Aktiengesellschaft2,2%14,1%
Royal Ahold Delhaize N.V.0,9%12,3%
Franz Colruyt N.V.0,9%10,0%
Acciona SA0,9%8,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Petroleum Geo-Services0,4%-31,8%
Aker ASA Class A2,1%-25,2%
Swedish Match AB2,9%-23,4%
Metsa Board Corp. B0,7%-20,7%
Wirecard AG3,2%-19,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans17,7%
Konsumentvarer15,3%
Industri14,1%
Teknologi12,1%
Sundhed11,1%
Forbrugsgoder10,3%
Energi9,4%
Øvrige10,0%

Landeallokering

Norge16,1%
England10,5%
Belgien10,3%
Finland9,9%
Danmark9,8%
Holland8,1%
Østrig7,8%
Øvrige27,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SalMar ASAKonsumentvarerNorge4,4%
Wolters Kluwer NVForbrugsgoderHolland3,9%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig3,8%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarerDanmark3,4%
Wirecard AGTeknologiTyskland3,2%
arGEN-X SESundhedBelgien3,1%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige2,9%
Sofina SAFinansBelgien2,9%
Neste CorporationEnergiFinland2,8%
UCB S.A.SundhedBelgien2,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.