Månedsrapport: Europe, November 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2017

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Der var udpræget uro på de europæiske aktiemarkeder i november, og specielt de nordiske markeder blev hårdt ramt. I modsætning til forrige måned, hvor vi kunne registrere plusser i næsten alle sektorer i porteføljen, var det modsatte tilfældet i november. Afkastet i Falcon Europe Momentum endte således november måned med et minus på 3,3%, mens referenceindekset* faldt med 1,5%.

Årsafkastet for 2017 er nu på +13,2% netto mod +9,3% for referenceindekset. Årsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen tillagt afkastet for afdelingen efter børsnoteringen.

Teknologiaktier, finansaktier og aktier inden for konsumentvarer gav de største negative bidrag, De tre sektorer vægter samlet med 46%. Materialer, energi og forsyning gav moderate positive bidrag grundet mindre stigninger i aktier som for eksempel danske Ørsted (tidligere DONG) og Chr. Hansen.

Der var ingen aktier i porteføljen, som hverken udmærkede sig eller faldt usædvanligt meget for en ellers urolig måned. Den største negative bidragsyder var aktierne i Ferrari, der med en vægt på 3,3% i porteføljen, og en i øvrigt ellers flot performance i indeværende år, faldt med 11%. På positivsiden gav Deutsche Lufthansa det største positive afkast med en stigning på 5%.

På landeniveau var det franske, italienske, og nordiske aktier, som trak mest ned. Nordiske lande vægter samlet med 24%, mens franske og italienske aktier samlet vægter med 30%. På positivsiden gav tyske og østrigske aktier et moderat positivt bidrag, men ikke nok til at opveje faldene i de andre landeinvesteringer.

Ultimo november gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Af større ændringer blev investeringerne i italienske, østrigske og britiske aktier, der vægtede med i alt 41%, nedbragt med sammenlagt 9 procentpoint. Modsat blev investeringerne i tyske og franske aktier øget med 4 procentpoint. Samlet vægter disse to lande nu med 24%.

* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Kon. DSM NV0,8%7,6%
FinecoBank0,9%5,5%
Lufthansa AG4,0%5,4%
Amadeus IT Holding1,7%4,0%
Telenor ASA0,8%3,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Orion Corp B0,5%-11,8%
Ferrari N.V.3,3%-11,4%
Bavarian Nordic0,5%-9,1%
Alfa Laval0,8%-8,5%
Storebrand ASA1,6%-8,5%

Sektorallokering

Industri25,7%
Finans23,4%
Teknologi12,0%
Konsumentvarer10,3%
Forbrugsgoder8,2%
Telekommunikation6,8%
Sundhed5,9%
Øvrige7,7%

Landeallokering

Frankrig15,8%
Østrig13,9%
Italien13,3%
Sverige9,7%
Danmark9,5%
Tyskland8,2%
Holland5,1%
Øvrige24,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Lufthansa AGIndustriTyskland4,0%
STMicroelectronicsTeknologiFrankrig4,0%
KeringKonsumentvarerFrankrig3,7%
CA Imm AnlagenFinansØstrig3,5%
Telekom AustriaTelekommunikationØstrig3,5%
Ferrari N.V.ForbrugsgoderItalien3,3%
Aalberts IndustriesIndustriHolland2,6%
DSVIndustriDanmark2,6%
OMV AG AEnergiØstrig2,6%
Fiat Chrysler AutoForbrugsgoderItalien2,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.