Månedsrapport: Europe, Oktober 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

20181031 Falcon Europe Momentum

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder faldt i oktober på lige linje med de globale aktiemarkeder. De nordiske lande blev over en bred kam hårdt ramt med et minus på over 7%. Udover kendte bekymringer såsom Brexit og det italiensk statsbudget, opstod der i oktober, hos nogle af markedsaktørerne, bekymringer om virksomhedernes fremtidige indtjeningsevne.

Afkastudvikling

Afkastet for oktober måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 9,2%, mens sammenligningsindekset faldt med 5,2%.

Afkastet år til dato er nu minus 3,8% for Falcon Europe Momentum, mens det for sammenligningsindekset er minus 4,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo oktober blev aktier inden for konsumentvarer og forbrugsgoder nedbragt med i alt 5%-point, mens aktier inden for teknologi blev øget med 7%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio november.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri17,7%
Finans15,4%
Forsyning9,7%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
SalMar ASA4,0%8,9%
arGEN-X SE1,7%7,7%
DO & CO Aktiengesellschaft1,0%6,8%
Navigator Company SA0,8%4,4%
Neste Corporation3,7%3,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Petroleum Geo-Services1,2%-28,5%
FACC AG0,8%-20,6%
Ashtead Group plc0,8%-20,2%
Aker BP ASA3,2%-20,0%
FinecoBank SpA0,8%-19,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri17,7%
Finans15,4%
Konsumentvarer15,3%
Energi13,2%
Teknologi11,7%
Forsyning9,7%
Forbrugsgoder7,9%
Øvrige9,1%

Landeallokering

Norge18,9%
England12,5%
Finland11,5%
Østrig8,4%
Danmark7,6%
Belgien6,7%
Holland6,6%
Øvrige27,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Wirecard AGTeknologiTyskland4,1%
SalMar ASAKonsumentvarerNorge4,0%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig4,0%
Neste CorporationEnergiFinland3,7%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige3,7%
Equinor ASAEnergiNorge3,6%
Altri SGPS SAIndustriPortugal3,4%
TGS-NOPEC Geophysical Company ASAIndustriNorge3,3%
Hargreaves Lansdown plcFinansEngland3,3%
Aker BP ASAEnergiNorge3,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.