Månedsrapport: Europe, Marts 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2023

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De finansielle markeder havde endnu en meget begivenhedsrig måned med panik i banksektoren. Mod slutningen af måneden vendte stemningen dog, da indsatsen fra store banker og myndigheder syntes at have virket.

Den mest stigende aktie i porteføljen var den tyske forsvarsindustrikoncern Rheinmetall AG (+13,8%), som opjusterede deres forventninger for 2023. Det portugisiske fødevareselskab Jeronimo Martins, SGPS S.A. (+11,4%) steg ligeledes efter et stærkt regnskab for 4. kvartal sidste år. Afslutningsvist steg medicoselskabet Novartis AG (+10,4%) efter de offentliggjorde positive resultater for deres middel mod brystkræft.

Blandt de mest faldende selskaber i porteføljen var bankaktier dominerende. Standard Chartered PLC (-21,9%), Swedbank AB Class A (-17,3%), Commerzbank AG (-15,7%) og Danske Bank A/S (-15,6%) faldt mest. Udover disse faldt Tenaris S.A. (-16,4%), som producerer stålrør til energiselskaber, sammen med energisektoren.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -1,9%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 0,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo marts 2023 blev positioner i aktier indenfor konsumentvarer (+5,1%-point), forbrugsgoder (+2,8%-point) og teknologi (+1,0%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for energi (-4,2%-point), industri (-2,1%-point), finans (-1,2%-point) og forsyning (-1,1 %-point)

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio april 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed14,1%
Konsumentvarer9,6%
Teknologi4,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans23,0%
Energi19,3%
Materialer6,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Rheinmetall AG2,5%13,8%
Jeronimo Martins0,6%11,4%
Novartis AG2,1%10,4%
Novo Nordisk A/S Class B7,5%9,9%
Deutsche Boerse AG0,9%8,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Standard Chartered PLC1,4%-21,9%
Swedbank AB Class A0,5%-17,3%
Tenaris S.A.1,6%-16,4%
Commerzbank AG0,6%-15,7%
Danske Bank A/S0,5%-15,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans23,0%
Energi19,3%
Sundhed14,1%
Konsumentvarer9,6%
Forbrugsgoder9,5%
Materialer6,9%
Telekommunikation6,6%
Øvrige11,0%

Landeallokering

LandVægt
Tyskland22,5%
Frankrig16,0%
England15,1%
Danmark9,1%
Spanien8,5%
Schweiz7,9%
Italien5,2%
Øvrige15,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark7,5%
TotalEnergies SEEnergiFrankrig6,9%
Deutsche Telekom AGTelekommunikationTyskland6,6%
BP p.l.c.EnergiEngland6,2%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig4,2%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland4,0%
Rheinmetall AGTeknologiTyskland2,5%
Beiersdorf AGKonsumentvarerTyskland2,5%
Rio Tinto plcMaterialerEngland2,5%
Equinor ASAEnergiNorge2,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.