Månedsrapport: Europe, Marts 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Invasionen af Ukraine, stigende inflation og turbulente olie- og naturgaspriser skabte uro på de finansielle markeder. Heldigvis annoncerede den amerikanske centralbank en relativt mild pengepolitik, som fik markedet til at falde til ro.

Svenske NIBE Industrier (+26,5%) var den mest stigende aktie, der fik et flot comeback efter at være faldet med ca. 40% i 2022. Stålgiganten Tenaris (+19,2%) var også blandt de mest stigende aktier for måneden som følge af stærke resultater for hele stålindustrien, der er skabt af høj efterspørgsel. Tenaris har kunne hæve priserne i takt med de generelt stigende omkostninger.

I bunden af porteføljen lå to tyske energiselskaber; Uniper SE (-17,9%) og E.ON SE (13,0%). Virksomhederne har været påvirket som følge af deres store eksponering mod Rusland. Tyskland er ekstremt afhængige af energikilder fra Rusland, der før invasionen supplerede 32% af Tysklands naturgasforbrug. Som modsvar til dette annoncerede E.ON en enorm investering, i samarbejde med Fortescue Metals, om at importere store mængder grønt hydrogen fra Australien til at erstatte russisk naturgas.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 3,3%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 0,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio marts blev aktier indenfor teknologi reduceret med -7,1 %-point. Derudover blev porteføljens eksponering mod finans (-2,7 %-point) og industri (-1,4 %-point) også reduceret.

Disse blev erstattet af aktier indenfor forsyning (+3,1 %-point), sundhed (+2,3 %-point), energi (+2,1 %-point) og konsumentvarer (+1,7 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo maj 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed14,1%
Energi10,6%
Finans25,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning13,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NIBE Industrier AB Class B0,6%26,5%
Equinor ASA3,3%20,8%
Tenaris S.A.1,2%19,2%
EQT AB1,6%18,6%
Assicurazioni Generali S.p.A.0,9%17,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Uniper SE1,0%-17,9%
UniCredit S.p.A.0,5%-13,5%
E.ON SE1,5%-13,0%
Raiffeisen Bank0,2%-11,7%
VERBUND AG Class A0,5%-11,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans25,4%
Konsumentvarer14,3%
Sundhed14,1%
Forsyning13,2%
Energi10,6%
Teknologi7,4%
Industri7,1%
Øvrige7,9%

Landeallokering

England30,4%
Schweiz14,6%
Frankrig14,3%
Danmark7,6%
Italien6,2%
Holland6,1%
Sverige5,6%
Øvrige15,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Diageo plcKonsumentvarerEngland6,2%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,2%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz5,5%
RELX PLCFinansEngland4,5%
National Grid plcForsyningEngland3,3%
Equinor ASAEnergiNorge3,3%
Eni S.p.A.EnergiItalien3,0%
GlaxoSmithKline plcSundhedEngland2,8%
Glencore plcMaterialerEngland2,6%
ASML Holding NVTeknologiHolland2,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.