Månedsrapport: Europe, Marts 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I marts steg det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks med 6,4%.

Den finske handelsvirksomhed Kesko Oyj gav det højeste afkast i porteføljen med en stigning på 22,6% efter et godt regnskab, hvor de havde vækstet på steget på salg, profitabilitet samt bæredygtighed. Evolution Gaming Group AB var også at finde i toppen. På trods af en stigning på 27,9% i februar fortsatte aktien opad i marts og endte med et afkast på 19,5%. Dermed er den svenske aktie steget 244% det seneste år.

I den anden ende af porteføljen lå arGEN-X med et afkast på -15,6%. Aktien har været udfordret af ændrede indtægtsprognoser og nedjusterede kursmål fra flere analytikere.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for marts måned var i Falcon Europe Momentum på 3,5%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,4%.

Falcon Europe Momentum afsluttede dermed første kvartal med et afkast på -0,7%, hvor sammenligningsindekset havde et afkast på 7,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i marts måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo april 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri39,6%
Forbrugsgoder13,6%
Materialer8,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed7,1%
Energi1,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Kesko Oyj Class B1,8%22,6%
Evolution Gaming Group AB2,3%19,5%
Rockwool International A/S1,6%17,8%
IMCD N.V.1,8%17,0%
Flutter Entertainment Plc1,9%16,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
arGEN-X SE2,2%-15,6%
Neste Corporation1,3%-15,2%
DiaSorin S.p.A.0,6%-15,2%
Pharma Mar SA1,5%-11,2%
Lenzing AG0,8%-8,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri39,6%
Forbrugsgoder13,6%
Teknologi11,2%
Materialer8,3%
Forsyning8,1%
Finans7,8%
Sundhed7,1%
Øvrige4,3%

Landeallokering

Danmark19,2%
Sverige12,3%
Holland11,8%
England9,8%
Finland8,1%
Spanien6,4%
Schweiz5,5%
Øvrige26,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark3,6%
Scottish Mortgage Investment Trust PlcFinansEngland3,5%
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.IndustriSpanien3,5%
Adyen NVTeknologiHolland3,4%
Kinnevik AB Class BFinansSverige3,4%
Vestas Wind Systems A/SIndustriDanmark3,3%
ASML Holding NVIndustriHolland3,1%
DSV Panalpina A/SIndustriDanmark2,7%
NEL ASAIndustriNorge2,6%
Sika AGIndustriSchweiz2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.