Månedsrapport: Europe, Marts 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Markederne i Europa var forsat påvirkede af udbruddet af coronavirus. Adskillige lande lukkede, ligesom i Danmark, ned, hvilket ledte til store fald i samtlige europæiske indeks. Den negative stemning blev dog dæmpet i slutningen af marts med udsigten til stimuli- og hjælpepakker, hvorefter en del af det tabte blev genvundet.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for marts måned var i Falcon Europe Momentum på -12,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -14,7%.

Afkastet for 2020 er på -15,5% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 22,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio marts blev vægtningen af aktier indenfor sundhedssektoren øget med 5%-point. Omvendt blev vægtningen af finans- og konsumentvareaktier reduceret med henholdsvis 3,3% og 2,7%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio april 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed14,0%
Telekommunikation9,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans23,9%
Forsyning19,4%
Industri19,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
DiaSorin S.p.A.0,9%17,6%
Getinge AB Class B2,0%16,5%
Coloplast A/S Class B1,0%9,0%
Elisa Oyj Class A4,3%8,6%
Warehouses De Pauw1,0%8,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
BW LPG Ltd.0,5%-46,5%
MTU Aero Engines AG0,5%-39,7%
Next plc0,5%-35,0%
Azimut Holding Spa1,3%-31,5%
Skanska AB Class B1,3%-29,1%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans23,9%
Forsyning19,4%
Industri19,3%
Sundhed14,0%
Telekommunikation9,8%
Teknologi5,7%
Konsumentvarer4,9%
Øvrige3,0%

Landeallokering

England14,7%
Schweiz14,1%
Italien12,5%
Spanien11,7%
Frankrig8,1%
Danmark6,8%
Holland6,6%
Øvrige25,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Elisa Oyj Class ATelekommunikationFinland4,3%
London Stock Exchange Group plcFinansEngland3,8%
ASML Holding NVIndustriHolland3,8%
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,8%
Enel SpAForsyningItalien3,5%
Roche Holding AGSundhedSchweiz3,2%
SEGRO plcFinansEngland3,2%
Givaudan SAIndustriSchweiz2,8%
Galapagos NVSundhedHolland2,8%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz2,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.