Månedsrapport: Europe, Marts 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Europæiske aktier fortsatte de seneste par måneders positive udvikling og sluttede marts, og dermed også 1. kvartal, af med et plus. Markedsaktørernes fokus har især været på Storbritannien, hvor premierminister Theresa May forgæves har forsøgt at få en aftale på plads omkring Brexit.

Afkastudvikling

Afkastet for marts måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 2,6%, mens sammenligningsindekset steg med 2,0%.

Afkastet for 1. kvartal blev et plus på 12,2% for Falcon Europe Momentum og plus 12,6% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo marts blev aktier indenfor forsyning øget med 4%-point, og aktier inden for sundhed blev øget med 2%-point. Teknologiaktier blev reduceret med 4%-point, mens aktier inden for energi blev reduceret med 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo maj 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning19,1%
Industri11,6%
Energi6,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Acciona SA1,8%16,3%
Evraz PLC0,9%15,0%
Lonza Group AG0,8%13,0%
Neste Corporation2,8%12,5%
Coloplast A/S Class B1,7%11,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Wirecard AG0,6%-7,3%
arGEN-X SE2,1%-5,8%
Grieg Seafood ASA1,4%-5,7%
Nokia Oyj0,7%-4,5%
ASR Nederland NV0,7%-4,2%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Forsyning19,1%
Finans17,2%
Konsumentvarer13,4%
Sundhed12,9%
Industri11,6%
Forbrugsgoder11,1%
Teknologi6,6%
Øvrige8,1%

Landeallokering

Spanien13,5%
Danmark12,0%
Belgien12,0%
Norge10,6%
Schweiz10,4%
England9,4%
Holland7,6%
Øvrige24,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz3,5%
Wolters Kluwer NVForbrugsgoderHolland3,5%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,5%
ØrstedForsyningDanmark3,5%
Estab. Franz ColruytForbrugsgoderBelgien3,5%
Naturgy Energy Group, S.A.EnergiSpanien3,5%
Tryg A/SFinansDanmark3,4%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig3,3%
Royal Ahold Delhaize N.V.ForbrugsgoderHolland3,3%
Neste CorporationEnergiFinland2,8%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.