Månedsrapport: Europe, Marts 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en fond (afdeling) i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

I marts måned påvirkede frygten for en mulig handelskrig mellem Kina og USA de europæiske aktieafkast negativt set over en bred kam. Afkastet for marts var i Falcon Europe Momentum således minus 1,5%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 1,8%.

Som det var tilfældet i februar, bidrog aktier inden for defensive sektorer såsom konsumentvarer, telekommunikation og forsyning positivt til afkastet i Falcon Europe Momentum. Samlet indgår defensive sektorer med en vægt på næsten 30% i porteføljen.

Enkelte aktier udmærkede sig i marts med positive afkast på over 10%, hvor det portugisiske industrikonglomerat, Altri SGPS SA, toppede listen med en stigning på 16,1% i marts efterfulgt af det østrigske ejendomsselskab, CA Immobilien Anlagen AG, og læskedrikproducenten, Coca Cola, med stigninger på 12-13%.

Industrisektoren, der er den største enkeltsektor i den aktuelle portefølje i Falcon Europe Momentum, bidragede mest negativt til afkastet for marts sammen med aktier indenfor forbrugsgoder og finans. Disse tre sektorer vægter tilsammen med 56% i porteføljen. Det største fald oplevede den belgiske postvirksomhed Bpost SA efter selskabet offentliggjorde tal, der ikke levede op til analytikernes profitestimater, hvorefter aktien faldt med næsten 35%. Den portugisiske industrigruppe Mota Engil SGPS SA og tyske Commerzbank faldt begge med 18%.

Porteføljen i 1. kvartal 2018

Afkastet for 1. kvartal 2018 i Falcon Europe Momentum blev et samlet minus på 1,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 3,9%. Med kvartalsresultatet endte Falcon Europe Momentum på en klar førsteplads blandt de 17 danske investeringsfonde med europæisk aktiefokus på Morningstars fund performance liste for 1. kvartal 2018. På trods af det negative afkast har performance relativt set været god ligesom kvartalsudviklingen viser, at den udbredte forestilling om at momentumstrategier kun virker godt i opadgående markeder ikke nødvendigvis er rigtig.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Altri SGPS SA0,9%16,1%
CA Immobilien Anlagen AG2,8%12,6%
Coca-Cola HBC AG0,9%11,6%
Moncler SpA3,0%7,8%
Navigator Company SA2,9%7,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
bpost SA0,6%-34,1%
Mota-Engil SGPS SA3,1%-18,2%
Commerzbank AG0,7%-17,1%
Outotec Oyj0,7%-11,4%
voestalpine AG0,7%-10,5%

Sektorallokering

Industri26,2%
Finans16,7%
Forbrugsgoder12,7%
Teknologi9,9%
Konsumentvarer9,8%
Telekommunikation6,6%
Materialer6,0%
Øvrige12,1%

Landeallokering

Italien17,1%
Danmark10,9%
Frankrig10,6%
Tyskland9,6%
Østrig9,3%
Holland8,6%
Portugal8,4%
Øvrige25,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class BMaterialerSverige3,7%
Kering SAKonsumentvarerFrankrig3,4%
DSV A/SIndustriDanmark3,4%
Deutsche Lufthansa AGIndustriTyskland3,3%
Mota-Engil SGPS SAIndustriPortugal3,1%
Moncler SpAKonsumentvarerItalien3,0%
Navigator Company SAIndustriPortugal2,9%
FinecoBank SpAFinansItalien2,8%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig2,8%
ASML Holding NVTeknologiHolland2,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.