Månedsrapport: Europe, Maj 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I maj måned var det igen inflation og rentestigninger, produktionsfald i Kina og energipriser, der prægede de finansielle markeder i Europa.

De aktier der klarede sig bedst i porteføljen, var domineret af europæiske bankkoncerner, der har haft eksponering mod Rusland; Italienske UniCredit S.p.A. (+22,4%), franske Société Générale (+15,4%) og hollandske ING Group NV (+18,8%). Stigningerne kommer til dels på baggrund af ECB’s udmelding om, at positive renter var sandsynlige allerede i 3. kvartal. UniCredit steg også, eftersom der er forhandlinger i gang med flere mulige købere af deres russiske datterselskab. Société Générale har formået at sælge deres datterselskab ‘Rosbank’ og nogle forsikringsselskaber.

I bunden af porteføljen lå det belgiske private equity selskab Sofina SA (-24,8%) uden store selskabsspecifikke nyheder. Den britiske ejendomsselskab Segro plc (-18,4%) faldt, da efterspørgslen efter lagerhaller fortsat er faldende. Det kan ses i lyset af Amazon og deres faldende omsætning, eftersom Amazon har været Segro’s største lejer og udgjort en betydelig del af omsætningen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -2,6%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -0,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen udført primo maj blev aktier øget indenfor henholdsvis forsyning (+4,3 %-point), telekommunikation (+2,3 %-point) og energi (+2,0 %-point). Disse aktier erstattede aktier indenfor teknologi (-4,6 %-point) og finans (-3,7 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio juni 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi12,8%
Materialer2,5%
Forbrugsgoder2,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer13,9%
Sundhed15,3%
Finans20,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
UniCredit S.p.A.0,7%22,4%
ING Groep NV0,9%18,8%
TotalEnergies SE1,8%17,7%
Societe Generale S.A.0,6%15,4%
Equinor ASA5,0%11,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Sofina SA0,3%-24,8%
SEGRO plc1,6%-18,4%
Nemetschek SE0,3%-12,3%
Sika AG0,9%-12,0%
Croda International Plc0,5%-11,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans20,8%
Forsyning20,6%
Sundhed15,3%
Konsumentvarer13,9%
Energi12,8%
Industri6,7%
Telekommunikation3,1%
Øvrige6,8%

Landeallokering

LandVægt
England33,9%
Schweiz19,4%
Frankrig9,4%
Danmark7,4%
Italien6,9%
Norge5,5%
Spanien3,9%
Øvrige13,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz7,8%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,0%
Diageo plcKonsumentvarerEngland5,7%
Equinor ASAEnergiNorge5,0%
GSK plcSundhedEngland4,4%
National Grid plcForsyningEngland4,2%
RELX PLCFinansEngland4,2%
Glencore plcForsyningEngland4,0%
Eni S.p.A.EnergiItalien3,2%
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz2,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.