Månedsrapport: Europe, Maj 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Danske Pandora var blandt de mest stigende aktier i porteføljen med en stigning på næsten 20% efter en opjustering af forventningerne. Bilproducenten, Stellantis N.V., som er en fusion mellem Peugeot S.A. og Fiat Chrysler Automobiles N.V., steg med over 18% efter selskabet leverede flotte tal for 1. kvartal 2021.

I bunden af porteføljen lå norske NEL ASA med et minus på over 25%. Selskabet leverede et kvartalsregnskab, der ikke overbeviste markedsaktørerne. Det sendte aktien ned, og analytikerne fulgte tilsvarende op med nedjusteringer af deres estimater.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for april måned var i Falcon Europe Momentum på -0,3%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i maj måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: Sundhed (-2,3%-point) og forsyning (-2,9%-point). Disse sektorer blev til gengæld øget: Materialer (+4,2%-point) og finans (+1,2%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio juni 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans10,7%
Forbrugsgoder16,8%
Industri35,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed1,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pandora A/S3,1%18,1%
Stellantis N.V.1,7%17,6%
Deutsche Post AG0,8%17,1%
Moncler SpA0,8%14,9%
Kinnevik AB Class B2,9%14,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NEL ASA0,5%-26,4%
Antofagasta plc3,2%-16,2%
Delivery Hero SE0,7%-14,8%
Metsa Board Oyj Class B2,4%-12,3%
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.1,3%-10,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri35,3%
Forbrugsgoder16,8%
Materialer15,3%
Teknologi14,1%
Finans10,7%
Forsyning3,0%
Konsumentvarer2,7%
Øvrige2,1%

Landeallokering

Sverige14,2%
Danmark13,5%
England12,2%
Holland10,0%
Finland9,0%
Østrig8,7%
Tyskland6,2%
Øvrige26,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Evolution ABForbrugsgoderSverige4,9%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark3,7%
Metso Outotec OyjIndustriFinland3,4%
Antofagasta plcMaterialerEngland3,2%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark3,1%
Kinnevik AB Class BFinansSverige2,9%
ASML Holding NVIndustriHolland2,9%
DSV Panalpina A/SIndustriDanmark2,8%
ASM International N.V.TeknologiHolland2,8%
Norsk Hydro ASAMaterialerNorge2,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.